ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง ศึกษาดูงานการจัดการนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ศูนย์การศึกษา ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านระบบ Zoom meeting

“ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง ศึกษาดูงานการจัดการนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ศูนย์การศึกษา ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านระบบ Zoom meeting”
ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษา ตรัง วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting ในหัวข้อ “การจัดการนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” รับฟังการนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การดำเนินงานของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พร้อมซักถามแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น จากผู้บริหารและคณาจารย์ศูนย์การศึกษา ตรัง โดย ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ตรัง กล่าวต้อนรับ ดร.ธีรเดช รักไทย รองผู้อำนวยการ ดร.นวลรัตน์ วัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ผศ.สุภาวดี นาคบรรพ์ และอาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล ร่วมนำเสนอ ณ ห้องเรียนออนไลน์

 10,498 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  21 ผู้เข้าชมวันนี้