ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ การสอบปลายภาคปีการศึกษา 1/2564


ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ การสอบปลายภาคปีการศึกษา 1/2564

 231 ผู้เข้าชมทั้งหมด

การยื่นคำร้องขอใบรับรอง


นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอใบรับรองได้แล้ว ผ่านทางลิงก์ https://forms.gle/XUtFGNScmGgm1aVRA
หรือ scan QR Code ด้านล่างได้เลยค่ะ

 322 ผู้เข้าชมทั้งหมด

นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนภาคการเรียนที่ 2/2564


นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนภาคการเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 15-27 ธันวาคม 2564

 227 ผู้เข้าชมทั้งหมด

บทความวิชาการ “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการจัดการการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน” โดย ผศ.เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ

บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลก (International Language) ที่องค์การสหประชาชาติกำหนด และยังเป็นภาษาสากลที่มีผู้ใช้ทั่วโลกเป็นจำนวนมากที่สุด ภาษาอังกฤษได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารของคนทั่วโลก ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญและจำเป็นที่ผู้คนทั่วโลกควรเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้พร้อมรับต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในแง่มุมของการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Cooperative learning model) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอันจะส่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน

บทความวิชาการ “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการจัดการการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน”

 664 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”


💐ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
💐ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
🌸สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (650127) ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564
🌺ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(22)/2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

 349 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รับสมัครเข้าร่วมค่าย JOURNEY TO HALAL GENIUS


พร้อมไหม..กับการเดินทางมาหาคำตอบ
👉 อาชีพนักการจัดการเขาทำอะไรบ้าง แล้วหลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้างนะ
สมัครมาเลยจ้า ที่ลิงก์ https://bit.ly/JourneytoHalal
😃🔸 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 ม.ค. 64
🔸 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม 19 ม.ค. 64
ผู้ที่ได้เข้าร่วมค่ายนี้ มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียน #รอบโควต้าพิเศษ โดยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์**
♦️#รายละเอียดสำคัญที่ต้องปฏิบัติ ตามภาพ เลยนะคะ
สอบถามเพิ่มเติม
📬Inbox : m.me/HalalFoodBusiness
📱Line: @DusitTrang หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/xUUYXeh
📲ดร.กนกวรรณ โทรศัพท์ 063 324 9628
📲ผศ.ดร. ชารินี โทรศัพท์ 091 036 7666

 355 ผู้เข้าชมทั้งหมด