ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21

 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
  • คิดสร้างสรรค์
  • ใส่ใจนวัตกรรม
  • มีวิจารณญาณ
  • แก้ปัญหาเป็น
  • สื่อสารดี
  • เต็มใจร่วมมือ
 2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี
  • อัพเดททุกข้อมูลข่าวสาร
  • รู้เท่าทันสื่อ
  • รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฉลาดสื่อสาร
 3. ทักษะชีวิตและอาชีพ
  • มีความยืดหยุ่น
  • รู้จักปรับตัว
  • ริเริ่มสิ่งใหม่
  • ใส่ใจดูแลตัวเอง
  • รู้จักเข้าสังคม
  • เรียนรู้นวัตกรรม
  • มีความเป็นผู้นำ
  • รับผิดชอบหน้าที่
  • พัฒนาอาชีพ
  • หมั่นหาความรู้รอบด้าน

ความฉลาดทางดิจิทัล

 1. ทักษะในการรักาาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง
 2. ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว
 3. ทักษะในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดี
 4. ทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอ
 5. ทักษะในการรับมือกับการคุกคามทางโลกออนไลน์
 6. ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานทิ้งไว้บนโลกออนไลน์
 7. ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์
 8. ทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม

กรอบแนวคิด การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (เปิดวิดีโอ)

https://www.youtube.com/watch?v=v_Bi7XEHJFI

SDU Design Thinking (เปิดวิดิโอ)

https://www.youtube.com/watch?v=1ndgAXoI4mk&feature=youtu.be

“จิบกาแฟ แลไปข้างหน้า” ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เปิดวิดิโอ)

https://www.youtube.com/watch?v=OJmqbsIDePg&feature=youtu.be

การพัฒนาทักษะทรัพยากรบุคคลสำหรับศตวรรษที่ 21 โดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ (เปิดวิดีโอ)

https://www.youtube.com/watch?v=h11Z3eoXRu0

วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 (เปิดอ่าน)

https://www.edulpru.com/eu/21st/st-006.pdf

ข้อมูล :

http://www.okmd.or.th สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

กรอบแนวคิด การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

SDU Design Thinking, จิบกาแฟ แลไปข้างหน้า” ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

การพัฒนาทักษะทรัพยากรบุคคลสำหรับศตวรรษที่ 21 โดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

 2,538 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  15 ผู้เข้าชมวันนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *