รวมคำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย (หมวด Financing and Banking)


นักศึกษาและบุคลากร สามารถทบทวนคำศัพท์โทอิคที่ออกข้อสอบบ่อย (หมวด Financing and Banking) ได้แล้ววันนี้ ในรูปแบบ E-Book นะคะ อ่านง่าย อ่านสะดวก อ่านได้ตลอดเวลา เพียงคลิกเพื่อเลื่อนอ่านคำศัพท์แต่ละคำ เรารวมเล่มไว้ให้น้องๆ แล้ววันนี้ อย่ารอช้ารีบทบทวนคลิกลิ้งได้เลยยยย
https://publuu.com/flip-book/33697/104552/page/1

 12,802 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  24 ผู้เข้าชมวันนี้

OASIS The Coffee House Trang รับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานเสริฟ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยบาริสต้า จำนวน 1 อัตรา


 12,545 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  3 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


🔡🔡 Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Priority (พไรออ-ริทิ)

ชนิดคำ : Noun

แปลว่า : ลำดับความสำคัญ

Synonyms (คำพ้อง) : precedence.

Example (ตัวอย่าง) : The management did not seem to consider office safety to be a priority.

 12,907 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  24 ผู้เข้าชมวันนี้

เชิญชวนน้องๆนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมส่ง Abstract ภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการ


😍😍เชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมส่ง Abstract ภาษาอังกฤษ จำนวน 250-300 คำ ในหัวข้อต่อไปนี้ 👉Cultural changes after the pandemics 👉Learning experiences during the pandemics 👉Social changes after the pandemics 👉Support of technology during the crisis 👉Regaining learning experience after the pandemics เพื่อร่วมนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการ อย่ารอช้า รีบส่งเลย หมดเขต 27 กรกฎาคม 2565

 742 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


ตารางเรียน ตารางสอน ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 1,916 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


🔡🔡 Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Lengthy (เลง-ธิ)

ชนิดคำ : Adjective

แปลว่า : ยาวมาก,ยืดยาว

Synonyms (คำพ้อง) : extended

Example (ตัวอย่าง) : many airline passengers face lengthy delays because of the strike.

 13,107 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  24 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


🔡🔡 Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Minimize (มีน-อิไมส)

ชนิดคำ : Verb

แปลว่า : ทำให้ลดลง

Synonyms (คำพ้อง) : decrease, lessen.

Example (ตัวอย่าง) : The rail company is bringing in more trains in an effort to minimize problems to travellers.

 13,068 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  24 ผู้เข้าชมวันนี้

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย ที่ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นวลรัตน์ วัฒนา
📚 ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
📰 ชื่อบทความวิจัย การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

 913 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย ที่ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย
📚 ที่ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
📰 ชื่อบทความวิจัย ศักยภาพและความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน

 821 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รายวิชาลงทะเบียนเรียนภาคการเรียที่ 1/2565


รายวิชาลงทะเบียนเรียนภาคการเรียที่ 1/2565

 668 ผู้เข้าชมทั้งหมด