มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม “การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 42 ชั่วโมง


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม “การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 42 ชั่วโมง”

📌รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2563

📌อบรมระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ม.สวนดุสิต ตรัง

📌ค่าอบรม 4,000 บาท

📍สอบถามเพิ่มเติม คุณเสาวณี โทร 08 4724 1037คุณปัญญพร โทร 08 7473 4626

 3,472 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง


ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

 465 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คณะบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานวันมหิดล


คณะบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย อาจารย์กฤษณ์ นวลจันทร์อาจารย์นบ ศรีจันทร์ นางสาวเมธาวดี อ่อนรู้ที่ และนางสาวสาวิตรี ธีรสุวรรณ์ บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานวันมหิดล ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง วันที่ 24 กันยายน 2563

 343 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ตารางเรียน ตารางสอน Onsite ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ตารางเรียนตารางสอน Onsite ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 3,335 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

คณบดี โรงเรียนการเรือนประชุมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง


ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตรัง ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตรัง พร้อมคณะบุคลากรและนักศึกษา โดยมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนจากอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์ฯ ตรัง พร้อมทั้งติดตามให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 416 ผู้เข้าชมทั้งหมด

บุคลากรศูนย์ฯ ตรัง รับรางวัลประกวดคลิปวีดีโอ “ของดีบ้านฉัน”


เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 บุคลากรศูนย์ฯ ตรัง ประกอบด้วย อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี อาจารย์เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ และนางสาวภาวินี จริงจิตต์ รับรางวัลขวัญใจกรรมการ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมด้วย เกียรติบัตร จากการประกวดคลิปวีดีโอ “ของดีบ้านฉัน” ภายใต้โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา กรมประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โดยใช้ชื่อคลิปวีดีโอ “ไม้เทพทาโร ไม้เทวดา” เพื่อนำเสนอมุมมอง แนวคิด เกี่ยวกับเรื่องราวดี ๆ ในชุมชนท้องถิ่น

 356 ผู้เข้าชมทั้งหมด

บุคลากรศูนย์ฯ ตรัง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย


ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์ อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ และ อาจารย์เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นคณะกรรมการประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี 2563 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563 วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

 287 ผู้เข้าชมทั้งหมด

สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 โครงการเชฟพรีเมียม รอบที่ 2


คณะอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเชฟพรีเมียม รอบที่ 2ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารดุสิตพารา เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 19 กันยายน 2563 โดยในรอบนี้มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์จำนวน 6 คน

 282 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับมอบ “ทุนวัลลภ ช่วยบำรุง”


นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลนครตรัง เป็นจำนวน 50,000 บาท ในชื่อทุน “ทุนวัลลภ ช่วยบำรุง” ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 10 ทุน โดยเป็นทุนที่สนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โดย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และคณะบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ อังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม DP11 อาคารดุสิตพารา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 178 ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยากรอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 รุ่น 21


อาจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 รุ่น 21 วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์ ลอร์ด 2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ลอร์ด บูติค โฮเทล กรุงเทพฯ จัดโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 158 ผู้เข้าชมทั้งหมด