😮😮20-21 กันยายน 2566 นี้พบกับ กิจกรรม ILAC Delivey : Toeic Cooking

สิ้นสุดการรอคอย 🥳🥳🥳
😮😮20-21 กันยายน 2566 นี้พบกับ
กิจกรรม ILAC Delivey : Toeic Cooking

🔠🔠จัดโดย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภายในงาน พบกับวิทยากร ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ & อ.สัณฑิกา จงรักษ์ (ครูมด) ในกิจกรรมมากมาย อาทิ At my worst, Mini -TOEIC test, SDU English criteria in a nutshell, and many more! แล้วพบกันนะคะ

🧐วันที่ 20 กันยายน 2566

กิจกรรม Illac Delivery
เวลา 9.30-12.00 น. สำหรับนักศึกษา รหัส 64-65

เวลา 13.00-16.00 น. สำหรับนักศึกษา รหัส 66
ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า

😇วันที่ 21 กันยายน 2566

กิจกรรมสอบ Pre-Toeic Test
เวลา 9.00-11.00 น. สำหรับนักศึกษา รหัส 66 ณ ห้อง DP31

กิจกรรมสอบ Post – test หลักสูตรพิชิตโทอิค 1
เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้อง DP32
(เฉพาะนักศึกษาลงทะเบียนอบรมเท่านั้น)

กิจกรรมสอบ Post – test หลักสูตรพิชิตโทอิค 2
เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้อง DP34
(เฉพาะนักศึกษาลงทะเบียนอบรมเท่านั้น)

 320 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  16 ผู้เข้าชมวันนี้

ตารางเรียนชดเชยกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมILAC Delivey : Toeic Cooking

 622 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  31 ผู้เข้าชมวันนี้

“THE BIG IDEA SUAN DUSIT ONE WORLD LIBRARY – Turn ideas into reality จากแนวความคิดสู่การปฏิบัติจริง”

“THE BIG IDEA SUAN DUSIT ONE WORLD LIBRARY – Turn ideas into reality
จากแนวความคิดสู่การปฏิบัติจริง”
ได้ที่ 📺 https://ebooks.dusit.ac.th/detail.php?recid=3691

 380 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  15 ผู้เข้าชมวันนี้

ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดครุย

ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดครุย
บัณฑิตสามารถคืนชุดครุยได้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 1 อาคารดุสิตพารา
ขอให้บัณฑิตนำใบเสร็จการจองชุดครุย มาแสดงเพื่อยืนยันการรับเงินคืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณสุชาดา (พี่แจ้ว) 08 1172 9599

 1,987 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  31 ผู้เข้าชมวันนี้

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัฏจวา ยีหะ

คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉

นางสาวนัฏจวา ยีหะ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

📚ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรายงานสืบเนื่องที่ประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรี The 11
th PSU Education Conference
Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens

บทความวิจัย เรื่อง
โมเดลการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์บน Facebook “กล้วย กล้วย”
Model for creating online public relations media on the Facebook “Kluay Kluay” 🏅🏅

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี
อ.จริยา เกิดไกรแก้ว
ผศ.เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

 2,823 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  17 ผู้เข้าชมวันนี้

ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรดล เพชรพลาย

คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉

นายพีรดล เพชรพลาย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

📚ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรายงานสืบเนื่องที่ประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรี The 11
th PSU Education Conference
Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens

บทความวิจัย เรื่อง
โมเดลการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์บน Facebook “กล้วย กล้วย”
Model for creating online public relations media on the Facebook “Kluay Kluay” 🏅🏅

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี
อ.จริยา เกิดไกรแก้ว
ผศ.เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

 2,459 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  4 ผู้เข้าชมวันนี้

นักศึกษา รหัส 66 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นักศึกษา รหัส 66 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
🧐ระหว่างวันที่ 3-11 สิงหาคม 2566
📢📢ตรวจสอบตารางลงทะเบียนเรียนได้ที่
www.trang.dusit.ac.th
FB Pgae ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนสวนดุสิตตรัง
Scan QR Code เพื่อตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียนเรียน
👉กำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติลงทะเบียน ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2566

 1,270 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  4 ผู้เข้าชมวันนี้

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ สำหรับอาจารย์ และ นักศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2566

📌📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
👩‍🏫👩‍🏫สำหรับอาจารย์ และ นักศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2566
🗓️🗓️เดือนนี้มี event สำคัญ ๆ อะไรบ้าง เช็คปฏิทินวิชาการฉบับเต็มได้ที่
👇👇
www.trang.dusit.ac.th
www.regis.dusit.ac.th

 561 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  3 ผู้เข้าชมวันนี้

นักศึกษา รหัส 66 ติดต่อขอรับคู่มือนักศึกษาได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

😍😍ปุกาด ปุกาด!!!
นักศึกษา รหัส 66 ติดต่อขอรับคู่มือนักศึกษาได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารดุสิตพารา

 192 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  3 ผู้เข้าชมวันนี้