คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564
คำศัพท์ TOEIC ที่สับสนกันมากที่สุด

 24 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  14 ผู้เข้าชมวันนี้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการจ่ายค่าเทอมและการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอบ


จ่ายค่าเทอมแล้วจะเบิกสวัสดิการของผู้ปกครองอย่างไร

ตรวจสอบวันเวลาเรียน เวลาสอบ ได้ที่ เมนูตารางเรียน / ตารางสอบ ที่ https://academic.dusit.ac.th/

 51 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  16 ผู้เข้าชมวันนี้

ขั้นตอนส่งเอกสาร “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทาง E-mail” ประจำปีการศึกษา 2564


ขั้นตอนส่งเอกสาร “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทาง E-mail” ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง http://guidance.dusit.ac.th/WEB/2021/06/2485

 49 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  14 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564
30 phrasal verbs for toeic

 50 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  14 ผู้เข้าชมวันนี้

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบรับตรงอิสระ


ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2564

 80 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  14 ผู้เข้าชมวันนี้

การติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์ตรัง


ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนศูนย์ตรัง งดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่ 15 มิ.ย.- 4 ก.ค. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนศูนย์ตรัง ได้ตามด้านล้างนี้นะคะ

 77 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  14 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564
30 phrasal verbs for toeic

 78 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  14 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564
30 phrasal verbs for toeic

 78 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  14 ผู้เข้าชมวันนี้

ติดตามสถานะการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา


ติดตามสถานะการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

 73 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้