คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Implement (อีม-พลิเม็นท)

ชนิดคำ : verb

แปลว่า : เริ่มนำไปใช้

Synonyms (คำพ้อง) : Start, achieve,enforce.

Example (ตัวอย่าง) : The changes to the national health system will be implemented next year.

 1,356 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

ประกาศ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.รายใหม่ ชั้นปี 2-5 รหัส 64,63,62,61 เท่านั้น


ประกาศ สำหรับรายใหม่
ชั้นปี 2-5 รหัส 64,63,62,61 เท่านั้น
1.ลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ.Connect
หรือ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
2.เข้าไปกรอก “แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ(กยศ.)สำหรับผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 2,3,4,5 (รหัส64-61)”ที่ https://forms.office.com/r/uFVLDuVfSv
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/2022/06/2991

 587 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประกาศ สำหรับน้องปี 1 รหัส 65 ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินในภาคเรียนที่1/2565 เท่านั้น


ประกาศ สำหรับน้องปี 1 รหัส 65 ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินในภาคเรียนที่1/2565 เท่านั้น
1.ลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ.Connect
หรือ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
2.เข้าไปกรอก “แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ(กยศ.)สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 ” ที่ https://forms.office.com/r/V1g9u8CvPt
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/2022/06/2978

 683 ผู้เข้าชมทั้งหมด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรขนมไทย”


ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรขนมไทย” เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 วิทยากร โดย คณะอาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ผู้เข้าอบรม ได้ลงมือฝึกปฏิบัติขนมไทย ในเมนู ฝอยทอง,ทองหยิบ,ทองหยอด,เม็ดขนุน,ทองเอก,ลูกชุบ,ขนมชั้น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 675 ผู้เข้าชมทั้งหมด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรสัญจร


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรสัญจร ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตรัง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 65 โดยมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมสาธิตการทำอาหารและขนมเมนูพิเศษและโชว์การทำเครื่องดื่ม แสดง Flaming Lamborghini (ค็อกเทลจุดไฟ) จากนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาธิตการทําโรตีและจําหน่าย สาธิตและจําหน่ายเครื่องดื่มจากร้าน Coco Bear โดย ศิษย์เก่า รับฟังการเสวนากับผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารฮาลาล โดยหลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล กิจกรรมตกแต่งหน้าคัพเค้ก ร่วมกับนักศึกษา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

 688 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน นักศึกษา รหัส 65


📌📌ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน นักศึกษา รหัส 65

🗓🗓วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 65

⏰เวลา 13.30 น.

👨‍💻 ออนไลน์ผ่าน MS Teams

🔎🔎ตรวจสอบกำหนดการได้ที่
www.trang.dusit.ac.th
Facebook Page: ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนสวนดุสิตตรัง

😍😍ขอความร่วมมือนักศึกษารหัส 65 เข้าห้อง Teams ก่อนเวลา 5 นาที นะคะ

 343 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Generate (เจน-เออะเรท)

ชนิดคำ : verb

แปลว่า : ผลิต,ก่อให้เกิด

Synonyms (คำพ้อง) : produce, create.

Example (ตัวอย่าง) : The company has planned to generate more profits in the next year.

 1,709 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รหัส 64,63,62 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 2/2564 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อในเทอม 3/2564


ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รหัส 64,63,62 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 2/2564
แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อในเทอม 3/2564
สำหรับนักศึกษา ประเภท 1 มีความประสงค์กู้ยืมฯค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
ประเภท 2 มีความประสงค์กู้ยืมฯเฉพาะค่าเล่าเรียน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/2022/06/2973

 342 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564


เด็ก 65 ฟังทางนี้
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 3/2564 ออกแล้วนะคะ
ตรวจสอบตารางเรียน ของศูนย์การศึกษา ตรัง ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษารหัส 65 ได้ที่นี่

 354 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ทำความรู้จัก PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครอง
#ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายใช้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัย ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งทราบ หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
ฉบับเต็ม คลิก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF?fbclid=IwAR00o36GrptdKf5-ddaempnsSBEBw-_EE1ZE5Md7fekF_1fIaUg1R_IkuXM
ที่มา : facebook : ไทยคู่ฟ้า

 557 ผู้เข้าชมทั้งหมด