ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารรัฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) ชื่อบทความ “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปสู่แหล่งท่องเที่ยวสีเขียวอย่างมีความรับผิดชอบ:กรณีศึกษาบ้านเกาะเคี่ยม ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง”


คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารรัฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เรื่อง ชื่อบทความ “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปสู่แหล่งท่องเที่ยวสีเขียวอย่างมีความรับผิดชอบ:กรณีศึกษาบ้านเกาะเคี่ยม ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง”

 270 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ม.สวนดุสิต เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา (ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์) ปีการศึกษา2564


ประกาศรับสมัครนักศึกษา ม.สวนดุสิต เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา
(ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์) ปีการศึกษา2564
โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวัน 3 ธันวาคม 2564
Download ใบสมัคร และดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/2021/11/2814

 266 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

 549 ผู้เข้าชมทั้งหมด

เตรียมพบกับ “มื้อเที่ยงสุดพิเศษ” จากนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ชั้นปีที่3


เตรียมพบกับ ‘มื้อเที่ยงสุดพิเศษ’
🌸จากนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ชั้นปีที่3 ที่จะมารังสรรค์เมนูสุดหรู ในราคาสุดชิล
🫔โดยเป็นการผสมผสานวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง ในรูปแบบฟิวชัน
💐พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดือนธันวาคมนี้

📍 สามารถติดต่อ สอบถาม ได้ที่
คุณพงศ์ทอง จงรักวิทย์
เบอร์โทร 083-5215999
ธ.กรุงเทพ 623 023 7353 

 288 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รับสมัครทุนการฝึกอบรมออนไลน์ในหลักสูตร Data Science and Big Data Analytics


รับสมัครทุนการฝึกอบรมออนไลน์จำนวน 7 หลักสูตรในหลักสูตร Data Science and Big Data Analytics
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2565
ภายใต้โครงการ ITEC หรือ e-iTEC Programme ของรัฐบาลอินเดีย
สมัครทาง https://www.itecgoi.in/e-itec

 291 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022 – 2023


รับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022 – 2023 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาประเทศฮังการี ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2565 สมัครทาง https://apply.stipendiumhungaricum.hu/

 257 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานฯสัญจร (ออนไลน์) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง


สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานฯสัญจร (ออนไลน์) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและเป็นขวัญกำลังใจสำหรับบุคลากร โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย การบริหารบุคคล บทบาทหน้าที่ของบุคลากร และการปฏิบัติตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม DP11 และระบบออนไลน์ MS TEAMS

 240 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย จัดประชุมพิจารณาการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พศ.2564


คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พศ.2564 เพื่อทบทวนและติดตามการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Activity Space

 172 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

 550 ผู้เข้าชมทั้งหมด

นักศึกษาสามารถเข้าระบบประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. – 30 ธ.ค. 2564


นักศึกษาสามารถเข้าระบบประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านทาง http://e-assessment.dusit.ac.th
เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. – 30 ธ.ค. 2564

 229 ผู้เข้าชมทั้งหมด