กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564


กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา
รับสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สมัครทางเว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ” หรือ https://www4.fisheries.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

 17,509 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  16 ผู้เข้าชมวันนี้

คณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา


คณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา

 165 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดประชุมเพื่อวางแผนและแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา


คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดประชุมเพื่อวางแผนและแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

 175 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรม Let’s talk


ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญน้องๆ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรม Let’s talk
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด และการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทุกวันพุธ เริ่ม พุธที่ 4 ส.ค.-25 ส.ค.64 ผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
แล้วอย่าลืมมาร่วมพูดคุย Speak english กับ เรานะคะ

 298 ผู้เข้าชมทั้งหมด

กิจกรรมวิชาการ สำหรับนักศึกษาและผู้สอน ประจำเดือน สิงหาคม 2564


กิจกรรมวิชาการ สำหรับนักศึกษาและผู้สอน ประจำเดือน สิงหาคม 2564

 139 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 2-31 สิงหาคม 2564


ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 9/2564) ตั้งแต่วันที่ 2-31 สิงหาคม 2564 http://www.dusit.ac.th/2021/906852.html

 140 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คณะผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประชุมวางแผนร่วมกับคณะอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว


คณะผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประชุมวางแผนร่วมกับคณะอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 136 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คณะอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้าร่วมเวทีกลั่นกรองและกำหนดขอบเขตการประเมินผลทางสุขภาพฯ


คณะอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้าร่วมเวทีกลั่นกรองและกำหนดขอบเขตการประเมินผลทางสุขภาพฯ

 147 ผู้เข้าชมทั้งหมด

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการสัมมนา “แอปพลิเคชั่นและสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการท่องเที่ยว”


สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการสัมมนา “แอปพลิเคชั่นและสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการท่องเที่ยว”

 144 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขออนุมัติเปิดรายวิชาเรียน ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เรื่อง ขั้นตอนการยื่นคำร้องขออนุมัติเปิดรายวิชาเรียน ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดตามเอกสาร

 243 ผู้เข้าชมทั้งหมด