หลักเกณฑ์การคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์ฯ ตรัง

เกณฑ์การรับสมัคร

ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรอาหาร: สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์ฯ ตรัง

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่: พี่ปลา โทร 08 2415 2813  Line @dusittrang  Facebook: dusittrang  Website: http://trang.dusit.ac.th

ดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่: https://entrance.dusit.ac.th