รวมคำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย (หมวด Financing and Banking)


นักศึกษาและบุคลากร สามารถทบทวนคำศัพท์โทอิคที่ออกข้อสอบบ่อย (หมวด Financing and Banking) ได้แล้ววันนี้ ในรูปแบบ E-Book นะคะ อ่านง่าย อ่านสะดวก อ่านได้ตลอดเวลา เพียงคลิกเพื่อเลื่อนอ่านคำศัพท์แต่ละคำ เรารวมเล่มไว้ให้น้องๆ แล้ววันนี้ อย่ารอช้ารีบทบทวนคลิกลิ้งได้เลยยยย
https://publuu.com/flip-book/33697/104552/page/1

 12,800 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  22 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


🔡🔡 Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Priority (พไรออ-ริทิ)

ชนิดคำ : Noun

แปลว่า : ลำดับความสำคัญ

Synonyms (คำพ้อง) : precedence.

Example (ตัวอย่าง) : The management did not seem to consider office safety to be a priority.

 12,906 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  23 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


🔡🔡 Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Lengthy (เลง-ธิ)

ชนิดคำ : Adjective

แปลว่า : ยาวมาก,ยืดยาว

Synonyms (คำพ้อง) : extended

Example (ตัวอย่าง) : many airline passengers face lengthy delays because of the strike.

 13,106 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  23 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


🔡🔡 Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Minimize (มีน-อิไมส)

ชนิดคำ : Verb

แปลว่า : ทำให้ลดลง

Synonyms (คำพ้อง) : decrease, lessen.

Example (ตัวอย่าง) : The rail company is bringing in more trains in an effort to minimize problems to travellers.

 13,067 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  23 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Interfere (อินเทอะเฟีย-)

ชนิดคำ : Verb

แปลว่า : ก้าวก่าย, รบกวน

Synonyms (คำพ้อง) : Meddle, Intercede.

Example (ตัวอย่าง) : He government warned its neighbours not to interfere in its internal affairs.

 1,564 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Institute (อีน-ซทิทยูท)

ชนิดคำ : Noun

แปลว่า : สถาบัน, องค์กร

Synonyms (คำพ้อง) : establish, found.

Example (ตัวอย่าง) : He work was carried out by the Silsoe Research Institute in London.

 1,459 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Implement (อีม-พลิเม็นท)

ชนิดคำ : verb

แปลว่า : เริ่มนำไปใช้

Synonyms (คำพ้อง) : Start, achieve,enforce.

Example (ตัวอย่าง) : The changes to the national health system will be implemented next year.

 1,586 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Generate (เจน-เออะเรท)

ชนิดคำ : verb

แปลว่า : ผลิต,ก่อให้เกิด

Synonyms (คำพ้อง) : produce, create.

Example (ตัวอย่าง) : The company has planned to generate more profits in the next year.

 1,941 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


🔡🔡 Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Expand (เอ็คซแพนด)

ชนิดคำ : verb

แปลว่า : ขยาย, เพิ่มมากขึ้น

Synonyms (คำพ้อง) : extend,broaden,widen.

Example (ตัวอย่าง) : They expanded their retail operations
during the 1980.

 1,588 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


🔡🔡 Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Drastically (ดแรซ-ทิแค็ลลิ)

ชนิดคำ : Adverb

แปลว่า : อย่างรวดเร็ว, อย่างฮวบฮาบ

Synonyms (คำพ้อง) : greatly, intensely.

Example (ตัวอย่าง) : The professional climate has changed drastically for women engineers over the past decade.

 1,700 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้