รับสมัครอบรมหลักสูตร Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 7


เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 7
(คอร์สอบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 7)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ค. 2565

ช่องทางรับสมัคร : https://bit.ly/ComVer7

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าลงทะเบียน 900 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป
ค่าลงทะเบียน 850 บาท สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

📌 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
– ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม
– มีบริการอาหารว่างจำนวน 4 มื้อ
– ผู้เข้าอบรมผ่านการอบรมครบ 80% จะได้รับวุฒิบัตรการผ่านการอบรม

รับจำนวนจำกัด 20 คน*
📌 อบรมวันเสาร์ที่ 21 – อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
⏰ เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารดุสิตพารา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง (อำเภอห้วยยอด)
💁🏼‍♀️สอบถามเพิ่มเติม โทร 091-0367666 หรือ 096-2979153 ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารินี ใจเอื้อ

 15,290 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  18 ผู้เข้าชมวันนี้

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ (อาหารไทย)


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ได้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ตามใบอนุญาตเลขที่ ตง 001/2565 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
😊 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ (อาหารไทย) ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ 1,500 บาท
📣รับสมัคร 25 เม.ย. – 13 พ.ค. 65 จำนวน 20 ท่าน
โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ทาง http://trang.dusit.ac.th
👉สอบถาม/สนใจสมัคร สามารถแจ้งชื่อได้ที่ คุณอมรรัตน์ โทร 089 5226192 , คุณปัญญพร โทร 087 4734626

 15,532 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  18 ผู้เข้าชมวันนี้

เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่น 15


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ได้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ตามใบอนุญาตเลขที่ ตง 001/2565 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
😊 เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่น 15 ค่าอบรม 4,000 บาท
📣รับสมัคร 12-20 เม.ย.65
โดยผู้สนใจคุณสมบัติดังนี้
1.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
3.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
4.จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามหรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานบนเรือเดินทะเลของรัฐหรือเอกชน
ไม่น้อยกว่าหกเดือนในช่วงเวลาห้าปีก่อนเข้ารับการฝึกอบรม หรือ
5.สำเร็จการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรือวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมง หรือมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
😊รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://trang.dusit.ac.th
👉สอบถาม/สนใจสมัคร สามารถแจ้งชื่อได้ที่ คุณเสาวนี โทร 084 7241037 , คุณสุธิดา 082 4152813

 15,451 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  18 ผู้เข้าชมวันนี้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง รับสมัครผู้สนใจ อบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2565


👉อบรมโดย อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
👉อบรม 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง
👉ค่าอบรมรวมค่าวัตถุดิบ และบริการชุดเชฟระหว่างอบรม
🥞มีอาหารกลางวันให้บริการฟรี
🥖สนใจสมัครสแกนคิวอาร์โคดด้านล่างหรือ คลิก https://forms.gle/Ah9dqX2UkSFwnnDv9
🍮สอบถามเพิ่มเติม คุณเสาวณี โทร 08 4724 1037 คุณสุธิดา โทร 08 415 2813

 15,839 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  18 ผู้เข้าชมวันนี้

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา (ครูแนะแนว) เข้าร่วมโครงการอบรม “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอนในโลกยุคดิจิทัล” สำหรับบุคลากรทางการศึกษา (ครูแนะแนว)🎯 ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา (ครูแนะแนว) เข้าร่วมโครงการอบรม “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอนในโลกยุคดิจิทัล” สำหรับบุคลากรทางการศึกษา (ครูแนะแนว)

🗓 ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

👉 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

👉 นวัตกรรมการสอนในโลกยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์กฤษณ์ นวลจันทร์

📢 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

‼️ได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์หลังการอบรมสมัครเลย สแกน QR Code หรือ คลิกลิงก์ https://bit.ly/TKRU65

👉 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565สอบถามเพิ่มเติม

📌 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

📬 Inbox : m.me/HalalFoodBusiness

📱 พี่ปลา 082 415 2813

👉🏻 ดร.กนกวรรณ 063 324 9628

👉🏻 อ.จริยา 085 799 2055

 2,440 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  3 ผู้เข้าชมวันนี้

สมาคมส่งเสริมการวิจัยเปิดอบรมการวิจัย 4 หลักสูตรในระบบ ON-LINE


สมาคมส่งเสริมการวิจัยเปิดอบรมการวิจัย 4 หลักสูตรในระบบ ON -LINE โดยใช้โปรแกรมซูม ดังนี้

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 9-11 มีนาคม 2565 (3วัน) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  2. วิธีการวิจัยทางสัมคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 17-18 มีนาคม 2565 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
  3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 24-25 มีนาคม 2565 (2 วัน) 
    ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
  4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management Unit-PMU) วันที่ 21-22 เมษายน 2565 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน
    3,000 บาท

สามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ เว็บไซต์ “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “www.rpa.or.th

 2,469 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

ศูนย์การศึกษา ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครผู้สนใจศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าอบรม โครงการเชฟพรีเมียม รุ่นที่ 2


อบรมระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค.65 รับมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 1 พ.ค. 65
🥰ผู้เข้าอบรมจะได้อบรมเชิงปฏิบัติการเมนูต่างๆ เรียนรู้การถ่ายภาพอาหาร ได้รับประกาศนียบัตรจากการอบรม
👉ค่าอบรม 400 บาท สมัครทาง http://dusittrang.com/apply65/
📍สอบถามเพิ่มเติม โทร 08 2415 2813

 2,440 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

รับสมัครอบรมหลักสูตร Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 6


เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 6 (คอร์สอบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 6)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 17 มกราคม 2565

ช่องทางรับสมัคร : http://bit.ly/com6sdu

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ค่าลงทะเบียน 900 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

ค่าลงทะเบียน 850 บาท สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

รับจำนวนจำกัด 20 คน*
📌 อบรมวันที่ 22-23 มกราคม 2565
⏰ เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารดุสิตพารามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอห้วยยอด) หรืออบรมแบบออนไลน์

 5,452 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

รับสมัครน้อง ๆ อายุ 5-8 ปี เข้าร่วม English Fun monster Camp


ประชาสัมพันธ์ รับสมัครน้อง ๆ อายุ 5-8 ปี เข้าร่วม English Fun monster Camp ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ค.64 ค่ะ
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี จนถึง 23 เมษายน นี้ นะคะ รับสมัครลิงก์นี้เลยค่ะ https://forms.gle/KyJM59GwAXUfBoi28

 7,942 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม การท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อชุมชน


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อชุมชน

จัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เลขที่ 111 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุธิดา โทร. 0 75500 888 ต่อ 6815 หรือ
คุณภาวินี โทร.0 75500 888 ต่อ 6805

 7,687 ผู้เข้าชมทั้งหมด