(ขยายเวลา)รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักการอาหาร(การอาหาร) ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษา ตรัง

 268 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  63 ผู้เข้าชมวันนี้

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักการอาหาร(การอาหาร) ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษา ตรัง

 995 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  23 ผู้เข้าชมวันนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการศึกษา

 5,382 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  22 ผู้เข้าชมวันนี้

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ดูแลส่งเสริมวิชาการด้านกีฬา

 6,643 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  22 ผู้เข้าชมวันนี้

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


 13,694 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  3 ผู้เข้าชมวันนี้

OASIS The Coffee House Trang รับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานเสริฟ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยบาริสต้า จำนวน 1 อัตรา


 12,544 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง รับสมัครบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคาร จำนวน 1 ตำแหน่ง


📋มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง รับสมัครบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
😊รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 เมษายน 2565
👉มีหน้าที่ทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสถานที่การผลิตอาหารและพื้นที่สำหรับให้บริการจัดส่งและจำหน่ายขนมอบ/อาหารที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

 12,404 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564


กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา
รับสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สมัครทางเว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ” หรือ https://www4.fisheries.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

 18,073 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้