📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ 👩‍🏫👩‍🏫สำหรับอาจารย์ และ นักศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
👩‍🏫👩‍🏫สำหรับอาจารย์ และ นักศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
🗓️🗓️เดือนนี้มี event สำคัญ ๆ อะไรบ้าง เช็คปฏิทินวิชาการฉบับเต็มได้ที่
👇👇
www.trang.dusit.ac.th
www.regis.dusit.ac.th

 2,754 ผู้เข้าชมทั้งหมด

📌📌ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📌📌ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

✍️สอบปลายภาค (นอกตาราง) ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-1 ธ.ค. 66
https://shorturl.at/kAOST

✍️สอบปลายภาค (ในตาราง) ระหว่างวันที่ 6-13 ธ.ค.66
https://shorturl.at/gnqMQ

✍️ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 6-15 ธ.ค.66 ผ่านระบบบริหารการศึกษา

🧐อ่านแนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบปลายภาค ได้ง่าย ๆ เพียง สแกน
https://shorturl.at/korY4

 2,660 ผู้เข้าชมทั้งหมด