ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการศึกษา

 5,383 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  23 ผู้เข้าชมวันนี้

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ดูแลส่งเสริมวิชาการด้านกีฬา

 6,644 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  23 ผู้เข้าชมวันนี้