😮😮20-21 กันยายน 2566 นี้พบกับ กิจกรรม ILAC Delivey : Toeic Cooking

สิ้นสุดการรอคอย 🥳🥳🥳
😮😮20-21 กันยายน 2566 นี้พบกับ
กิจกรรม ILAC Delivey : Toeic Cooking

🔠🔠จัดโดย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภายในงาน พบกับวิทยากร ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ & อ.สัณฑิกา จงรักษ์ (ครูมด) ในกิจกรรมมากมาย อาทิ At my worst, Mini -TOEIC test, SDU English criteria in a nutshell, and many more! แล้วพบกันนะคะ

🧐วันที่ 20 กันยายน 2566

กิจกรรม Illac Delivery
เวลา 9.30-12.00 น. สำหรับนักศึกษา รหัส 64-65

เวลา 13.00-16.00 น. สำหรับนักศึกษา รหัส 66
ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า

😇วันที่ 21 กันยายน 2566

กิจกรรมสอบ Pre-Toeic Test
เวลา 9.00-11.00 น. สำหรับนักศึกษา รหัส 66 ณ ห้อง DP31

กิจกรรมสอบ Post – test หลักสูตรพิชิตโทอิค 1
เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้อง DP32
(เฉพาะนักศึกษาลงทะเบียนอบรมเท่านั้น)

กิจกรรมสอบ Post – test หลักสูตรพิชิตโทอิค 2
เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้อง DP34
(เฉพาะนักศึกษาลงทะเบียนอบรมเท่านั้น)

 1,645 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ตารางเรียนชดเชยกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมILAC Delivey : Toeic Cooking

 2,702 ผู้เข้าชมทั้งหมด

“THE BIG IDEA SUAN DUSIT ONE WORLD LIBRARY – Turn ideas into reality จากแนวความคิดสู่การปฏิบัติจริง”

“THE BIG IDEA SUAN DUSIT ONE WORLD LIBRARY – Turn ideas into reality
จากแนวความคิดสู่การปฏิบัติจริง”
ได้ที่ 📺 https://ebooks.dusit.ac.th/detail.php?recid=3691

 838 ผู้เข้าชมทั้งหมด