🔍🔍ตรวจสอบตารางเรียนภาษาจีน

👉👉DEK66 ฟังทางนี้
น้อง ๆ รหัส 66
🔍🔍ตรวจสอบตารางเรียนภาษาจีน
🗓️🗓️ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับรอบที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2566)
📢ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น
📍📍 ณ ห้อง DP33 ได้แล้ววันนี้
ผ่านช่องทาง
🙂www.trang.dusit.ac.th
FB:page ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน
แล้วอย่าลืมตรวจสอบกันนะคร่าาาาา😍😍😍

 671 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

🔍🔍ตรวจสอบตารางอบรม 🖥️🖱️การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น

👉👉DEK66 ฟังทางนี้

น้อง ๆ รหัส 66
🔍🔍ตรวจสอบตารางอบรม
🖥️🖱️การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น

🗓️🗓️ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับรอบที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2566)

📢ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น

📍📍ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ได้แล้ววันนี้

ผ่านช่องทาง
🙂www.trang.dusit.ac.th
FB:page ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน
แล้วอย่าลืมตรวจสอบกันนะคร่าาาาา😍😍😍

 610 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับรอบที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2566)

👉👉DEK66 ฟังทางนี้
น้อง ๆ รหัส 66 ตรวจสอบตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับรอบที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2566) ได้แล้ววันนี้
ผ่านช่องทาง
🙂www.trang.dusit.ac.th
FB:page ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน
แล้วอย่าลืมตรวจสอบกันนะคร่าาาาา😍😍😍

 614 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ มิถุนายน66 สำหรับอาจารย์ สวนดุสิตตรัง

📌📌ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ

👩‍🎓👩‍🎓สำหรับอาจารย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2566

🗓️🗓️เดือนนี้มี event สำคัญ ๆ อะไรบ้าง เช็คปฏิทินวิชาการฉบับเต็มได้ที่
👇👇
www.trang.dusit.ac.th
www.regis.dusit.ac.th
FB : Page ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนสวนดุสิตตรัง

 590 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ มิถุนายน66 กิจกรรมนักศึกษา สวนดุสิตตรัง

📌📌ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ

👩‍🎓👩‍🎓สำหรับนักศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2566

🗓️🗓️เดือนนี้มี event สำคัญ ๆ อะไรบ้าง เช็คปฏิทินวิชาการฉบับเต็มได้ที่
👇👇
www.trang.dusit.ac.th
www.regis.dusit.ac.th
FB : Page ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนสวนดุสิตตรัง

 204 ผู้เข้าชมทั้งหมด