ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


 13,694 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  3 ผู้เข้าชมวันนี้

รับสมัครนักศึกษา รับทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ประจำปีการศึกษา 2565


รับสมัครนักศึกษา รับทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” จำนวนทุนละ 15,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1.ครอบครัวมีรายได้น้อย (รายได้ของผู้ปกครองรวมต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท) 2.มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดี 3.มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2565 ได้ที่ คุณสุชาดา (พี่แจ้ว) ณ ห้องบริหาร อาคารดุสิตพารา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เบอร์ 081-1729599

 1,635 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ


🥳🥳คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี 📚ที่ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ วารสาร Jundishapur Journal of Microbiology ( JJM ) Vol 15, No.1 April 2022 📰 ชื่อบทความวิจัย “Knowledge Management of Local Wisdom of Safrol Laurel Products in Khao Kob Sub-district, Huai Yot District, Trang Province for Strengthening the Community”5

 735 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจต้องการทำงานเสริมระหว่างเรียน สามารถสมัครเพื่อคัดเลือกทำงานในหน่วยงานของ ศูนย์การศึกษา ตรัง


โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส รับสมัครนักศึกษาที่สนใจต้องการทำงานเสริมระหว่างเรียน สามารถสมัครเพื่อคัดเลือกทำงานในหน่วยงานของ ศูนย์การศึกษา ตรัง โดยทำงาน 75 ชั่วโมง/เดือน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 3,000 บาท นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ได้ที่ คุณสุชาดา (พี่แจ้ว) ณ ห้องบริหาร อาคารดุสิตพารา

 655 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565


ขอประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนักศึกษาผู้ชาย ที่เกิดปีพุทธศักราช 2545 ที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565 (ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการ ในเดือนเมษายน 2566 ) สามารถส่งเอกสารตามประกาศ ฯ ได้ที่คุณสุชาดา (พี่แจ้ว) ณ ห้องบริหาร อาคารดุสิตพารา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 23 ธันวาคม 2565

 471 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ ที่ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ วารสาร Jundishapur Journal of Microbiology


🥳🥳คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

📚ที่ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
วารสาร Jundishapur Journal of Microbiology
( JJM )
Vol 15, No.1 April 2022

📰 ชื่อบทความวิจัย “Knowledge Management of Local Wisdom of Safrol Laurel Products in Khao Kob Sub-district,
Huai Yot District, Trang Province for Strengthening the Community”

 595 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีความประสงค์ขออนุมัติเปิดรายวิชาเรียน (กรณีรายวิชานอกแผนการเรียน)


กรอกข้อมูลยื่นคำร้องออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/jscxuDNqYwL1cU5D9

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีความประสงค์ขออนุมัติเปิดรายวิชาเรียน (กรณีรายวิชานอกแผนการเรียน) สำหรับนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยนักศึกษาสามารถยื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง ที่ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 ศูนย์ฯ ตรัง หรือ กรอกข้อมูลยื่นคำร้องออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/jscxuDNqYwL1cU5D9 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 075500888#6805} 0970409612 (พี่อม งานวิชาการและให้คำปรึกษา)

 552 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแจ้งกำหนดการพิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 – 2562


ขอแจ้งกำหนดการพิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 – 2562 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 1,712 ผู้เข้าชมทั้งหมด