มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ได้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ตามใบอนุญาตเลขที่ ตง 001/2565 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
😊 เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่น 15 ค่าอบรม 4,000 บาท
📣รับสมัคร 12-20 เม.ย.65
โดยผู้สนใจคุณสมบัติดังนี้
1.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
3.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
4.จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามหรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานบนเรือเดินทะเลของรัฐหรือเอกชน
ไม่น้อยกว่าหกเดือนในช่วงเวลาห้าปีก่อนเข้ารับการฝึกอบรม หรือ
5.สำเร็จการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรือวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมง หรือมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
😊รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://trang.dusit.ac.th
👉สอบถาม/สนใจสมัคร สามารถแจ้งชื่อได้ที่ คุณเสาวนี โทร 084 7241037 , คุณสุธิดา 082 4152813

 15,457 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  24 ผู้เข้าชมวันนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *