คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


🔡 Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Discussion (ดิซคัฌ-อัน)

ชนิดคำ : Noun

แปลว่า : การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Synonyms (คำพ้อง) : Conversation, debate.

Example (ตัวอย่าง) : We will have discussions with employee representatives about possible pay raises.

 833 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Delegate (เดล-อิเก็ท)

ชนิดคำ : Verb

แปลว่า : มอบหมายให้ทำแทน

Synonyms (คำพ้อง) : Assign, Empower

Example (ตัวอย่าง) : Authority to make financial decisions has been delegated to special committee.

 642 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย
🔡 Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Transaction (ทแร็นแซค-ฌัน)

ชนิดคำ : Noun

แปลว่า : รายการธุรกรรม

Synonyms (คำพ้อง) : action,bond, deal.

Example (ตัวอย่าง) : you can call your bank and perform a transaction using a Touch -Tone phone.

 390 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย
Toeic for today วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Loan (โลน)
ชนิดคำ : Noun
แปลว่า : เงินกู้, สินเชื่อ
Synonyms (คำพ้อง) : allowance, credit
Example (ตัวอย่าง) : The loan must be repaid within a specified period.

 406 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย
วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อย วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Invest (อินเฝซท)
ชนิดคำ : Verb
แปลว่า : ลงทุน
Synonyms (คำพ้อง) : devote, lend, provide
Example (ตัวอย่าง) : He’s not certain whether to invest in the property market.

 262 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย
วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อย วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Interest (อีน-ทเร็ซท)
ชนิดคำ : Noun
แปลว่า : ดอกเบี้ย, ผลประโยชน์
Synonyms (คำพ้อง) : attraction, curiousity
Example (ตัวอย่าง) : You should put the money in a savings account where it will earn interest.

 226 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย
วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อย วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Inflation (อินฟเล-ฉัน)
ชนิดคำ : Noun
แปลว่า : ภาวะเงินเฟ้อ
Synonyms (คำพ้อง) : increase, swelling
Example (ตัวอย่าง) : There has been an alarming rise in the rate of inflation.

 204 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย
วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Fraud (ฟรอด)
ชนิดคำ : Noun
แปลว่า : การฉ้อโกง
Synonyms (คำพ้อง) : blackmail, deceit, graft
Example (ตัวอย่าง) : Lee & Park has come up with a new high-tech way to beat credit card fraud.

 152 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รับสมัครอบรมหลักสูตร Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 7


เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 7
(คอร์สอบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 7)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ค. 2565

ช่องทางรับสมัคร : https://bit.ly/ComVer7

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าลงทะเบียน 900 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป
ค่าลงทะเบียน 850 บาท สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

📌 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
– ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม
– มีบริการอาหารว่างจำนวน 4 มื้อ
– ผู้เข้าอบรมผ่านการอบรมครบ 80% จะได้รับวุฒิบัตรการผ่านการอบรม

รับจำนวนจำกัด 20 คน*
📌 อบรมวันเสาร์ที่ 21 – อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
⏰ เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารดุสิตพารา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง (อำเภอห้วยยอด)
💁🏼‍♀️สอบถามเพิ่มเติม โทร 091-0367666 หรือ 096-2979153 ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารินี ใจเอื้อ

 3,795 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  9 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย
วันนี้แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
📚📚 Deposit (ดิพอส-อิท)
ชนิดคำ : Verb
แปลว่า : ฝากเงิน
Synonyms (คำพ้อง) : security, installment.
Example (ตัวอย่าง) : There’s a night safe outside the bank, so
you can deposit money whenever you wish.

 480 ผู้เข้าชมทั้งหมด