Calendar of Events

จ. จันทร์

อ. อังคาร

พ. พุธ

พฤ. พฤหัส

ศ. ศุกร์

ส. เสาร์

อา. อาทิตย์

4 events,

รับสมัครผู้สนใจศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าอบรม โครงการเชฟพรีเมียม รุ่นที่ 2

ขอเชิญบุคลากรอุดหนุนนักศึกษาและร่วมงาน “บุพเพสันนิวาส” วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

ทุนการศึกษาโครงการ คมส่งฝัน ประจำปีการศึกษา 2565

4 events,

นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 7

4 events,

นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 7

3 events,

3 events,

2 events,