Calendar of Events

จ. จันทร์

อ. อังคาร

พ. พุธ

พฤ. พฤหัส

ศ. ศุกร์

ส. เสาร์

อา. อาทิตย์

4 events,

รับสมัครนักศึกษา รอบโควตา หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

รับสมัครผู้สนใจศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าอบรม โครงการเชฟพรีเมียม รุ่นที่ 2

3 events,

รับสมัครนักศึกษา รอบโควตา หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

รับสมัครผู้สนใจศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าอบรม โครงการเชฟพรีเมียม รุ่นที่ 2

6 events,

รับสมัครนักศึกษา รอบโควตา หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

รับสมัครผู้สนใจศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าอบรม โครงการเชฟพรีเมียม รุ่นที่ 2

4 events,

รับสมัครผู้สนใจศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าอบรม โครงการเชฟพรีเมียม รุ่นที่ 2

4 events,

รับสมัครผู้สนใจศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าอบรม โครงการเชฟพรีเมียม รุ่นที่ 2