คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564
คำศัพท์ TOEIC ที่สับสนกันมากที่สุด

 24 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  14 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564
30 phrasal verbs for toeic

 50 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  14 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564
30 phrasal verbs for toeic

 78 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  14 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564
30 phrasal verbs for toeic

 78 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  14 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564
30 phrasal verbs for toeic

 93 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564
30 phrasal verbs for toeic

 102 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564
30 phrasal verbs for toeic

 78 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

คู่มือการอบรมภาษาอังกฤษ


นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการอบรมภาษาอังกฤษ English Discoveries Online ได้แล้วค่ะ

 151 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “ติวอังกฤษ BASIC 3” สำหรับนักศึกษาและบุคลากร


สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “ติวอังกฤษ BASIC 3” สำหรับการปรับพื้นหรือต่อยอดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ตลอดจนการเตรียมสอบ TOEIC โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (onlinecourse.dusit.ac.th) ผู้เข้าอบรมจะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน ๓ (Basic 3) ด้วยโปรแกรมฯ English Discoveries Online รายละเอียดดังนี้
๑. เปิดรับสมัครอบรมตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒. รับสมัครออนไลน์ ดังนี้
๒.๑ นักศึกษาสมัครได้ที่ https://bit.ly/3fAdSOk (หรือสแกน QR CODE ดังแนบ)
๒.๒ บุคลากรสมัครได้ที่ https://bit.ly/3fz7k2g หากต้องการสมัครใช้งานโปรแกรมฯ English Discoveries Online สามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/nq6f6d (หรือสแกน QR CODE ดังแนบ)
๓. กำหนดการอบรมทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. จำนวน ๒๐ ครั้ง รวม ๓๐ ชั่วโมง (สามารถชมย้อนหลังได้จนกว่าจะปิดระบบการอบรม)
๔. เงื่อนไขการอบรม ดังนี้
๔.๑ ผู้เข้าอบรมต้องมีชั่วโมงการอบรมตั้งแต่ ๒๕ ชั่วโมงขึ้นไป
๔.๒ ผู้เข้าอบรมต้องมีผลการใช้งานโปรแกรมฯ English Discoveries Online ระดับ Basic 3 ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๔.๓ ผู้เข้าอบรมต้องมีผลการทดสอบ Placement Test ของโปรแกรมฯ English Discoveries Online
๔.๔ ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเงื่อนไขการอบรมและต้องการรับวุฒิบัตรต้องทำแบบประเมินการอบรมเมื่อสิ้นสุดการอบรม
๕. ปิดระบบการอบรมวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๔.๐๐ น.

 139 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้