สาระน่ารู้เกี่ยวกับการจ่ายค่าเทอมและการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอบ


จ่ายค่าเทอมแล้วจะเบิกสวัสดิการของผู้ปกครองอย่างไร

ตรวจสอบวันเวลาเรียน เวลาสอบ ได้ที่ เมนูตารางเรียน / ตารางสอบ ที่ https://academic.dusit.ac.th/

 50 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  15 ผู้เข้าชมวันนี้

ขั้นตอนส่งเอกสาร “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทาง E-mail” ประจำปีการศึกษา 2564


ขั้นตอนส่งเอกสาร “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทาง E-mail” ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง http://guidance.dusit.ac.th/WEB/2021/06/2485

 48 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  13 ผู้เข้าชมวันนี้

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบรับตรงอิสระ


ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2564

 79 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  13 ผู้เข้าชมวันนี้

การติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์ตรัง


ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนศูนย์ตรัง งดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่ 15 มิ.ย.- 4 ก.ค. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนศูนย์ตรัง ได้ตามด้านล้างนี้นะคะ

 76 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  13 ผู้เข้าชมวันนี้

ติดตามสถานะการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา


ติดตามสถานะการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

 72 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 7/2564)


ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 7/2564)

 52 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

คู่มือบริหารการศึกษา สำหรับนักศึกษา


ทำความรู้จักระบบบริหารการศึกษา สำหรับนักศึกษา

 51 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน


การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน

 36 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ค่ายืนยันสิทธิ์และค่าธรรมเนียมแรกเข้านำไปใช้จ่ายอะไรบ้าง


ค่ายืนยันสิทธิ์และค่าธรรมเนียมแรกเข้านำไปใช้จ่ายอะไรบ้าง

 35 ผู้เข้าชมทั้งหมด