ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Academicขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Academic

 8,923 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

วิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบบริหารการศึกษาวิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบบริหารการศึกษา นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลได้ ดังนี้
1. เข้าระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th/
2. เลือกเมนูข้อมูลส่วนตัว
3. เลือกเมนูแก้ไขประวัตินักศึกษา เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน
4. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบความถุกต้องก่อนกดบันทึก

หมายเหตุ : นักศึกษาสามาถแก่ไขข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบบริหารการศึกษาได้จำนวน 1 ครั้ง หากต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 8,891 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563


นักศึกษาผู้ชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2563 ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำประการศึกษา 2563 สามารถดำเนินการส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563 ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ห้องสำนักงาน

 10,685 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

ยื่นขอสำเร็จการศึกษาสำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการเรียนที่ 1/63


ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการเรียนที่ 1/63 ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริหารการศึกษาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 – 15 ตุลาคม 2563

รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม http://regis.dusit.ac.th/home/

 11,100 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

ตารางเรียน ตารางสอน Onsite ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ตารางเรียนตารางสอน Onsite ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 2,976 ผู้เข้าชมทั้งหมด

แจ้งกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโครงการสอบ Test of English Communication


แจ้งกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโครงการสอบ Test of English Communication ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 2563

 3,430 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

ตารางเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1-2563

ตารางเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1-2563

 2,853 ผู้เข้าชมทั้งหมด