การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563


นักศึกษาผู้ชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2563 ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำประการศึกษา 2563 สามารถดำเนินการส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563 ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ห้องสำนักงาน

 43 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  10 ผู้เข้าชมวันนี้

ยื่นขอสำเร็จการศึกษาสำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการเรียนที่ 1/63


ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการเรียนที่ 1/63 ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริหารการศึกษาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 – 15 ตุลาคม 2563

รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม http://regis.dusit.ac.th/home/

 473 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  8 ผู้เข้าชมวันนี้

ตารางเรียน ตารางสอน Onsite ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ตารางเรียนตารางสอน Onsite ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 602 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  8 ผู้เข้าชมวันนี้

แจ้งกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโครงการสอบ Test of English Communication


แจ้งกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโครงการสอบ Test of English Communication ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 2563

 1,058 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  8 ผู้เข้าชมวันนี้

ตารางเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1-2563

ตารางเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1-2563

 2,009 ผู้เข้าชมทั้งหมด