📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ 👩‍🏫👩‍🏫สำหรับอาจารย์ และ นักศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
👩‍🏫👩‍🏫สำหรับอาจารย์ และ นักศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
🗓️🗓️เดือนนี้มี event สำคัญ ๆ อะไรบ้าง เช็คปฏิทินวิชาการฉบับเต็มได้ที่
👇👇
www.trang.dusit.ac.th
www.regis.dusit.ac.th

 950 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  98 ผู้เข้าชมวันนี้

📌📌ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📌📌ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

✍️สอบปลายภาค (นอกตาราง) ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-1 ธ.ค. 66
https://shorturl.at/kAOST

✍️สอบปลายภาค (ในตาราง) ระหว่างวันที่ 6-13 ธ.ค.66
https://shorturl.at/gnqMQ

✍️ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 6-15 ธ.ค.66 ผ่านระบบบริหารการศึกษา

🧐อ่านแนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบปลายภาค ได้ง่าย ๆ เพียง สแกน
https://shorturl.at/korY4

 961 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  98 ผู้เข้าชมวันนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการศึกษา

 3,135 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  147 ผู้เข้าชมวันนี้

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ดูแลส่งเสริมวิชาการด้านกีฬา

 4,387 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  148 ผู้เข้าชมวันนี้

ตารางเรียนชดเชยกิจกรรมกีฬาสี

 2,209 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  16 ผู้เข้าชมวันนี้

ตารางเรียนชดเชยกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมILAC Delivey : Toeic Cooking

 2,561 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  16 ผู้เข้าชมวันนี้

ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดครุย

ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดครุย
บัณฑิตสามารถคืนชุดครุยได้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 1 อาคารดุสิตพารา
ขอให้บัณฑิตนำใบเสร็จการจองชุดครุย มาแสดงเพื่อยืนยันการรับเงินคืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณสุชาดา (พี่แจ้ว) 08 1172 9599

 2,902 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  9 ผู้เข้าชมวันนี้

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัฏจวา ยีหะ

คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉

นางสาวนัฏจวา ยีหะ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

📚ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรายงานสืบเนื่องที่ประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรี The 11
th PSU Education Conference
Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens

บทความวิจัย เรื่อง
โมเดลการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์บน Facebook “กล้วย กล้วย”
Model for creating online public relations media on the Facebook “Kluay Kluay” 🏅🏅

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี
อ.จริยา เกิดไกรแก้ว
ผศ.เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

 3,097 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรดล เพชรพลาย

คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉

นายพีรดล เพชรพลาย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

📚ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรายงานสืบเนื่องที่ประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรี The 11
th PSU Education Conference
Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens

บทความวิจัย เรื่อง
โมเดลการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์บน Facebook “กล้วย กล้วย”
Model for creating online public relations media on the Facebook “Kluay Kluay” 🏅🏅

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี
อ.จริยา เกิดไกรแก้ว
ผศ.เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

 2,596 ผู้เข้าชมทั้งหมด