ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวบัณฑิตและการสั่ง (ตัด/เช่า) ชุดครุย งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงที่ 2) ประจำปี 2563 – 2564

 671 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  4 ผู้เข้าชมวันนี้

ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565

 663 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  4 ผู้เข้าชมวันนี้

ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาคผ่านระบบบริหารการศึกษา

สอบเสร็จแล้ว น้องๆ คนไหนขาดสอบอย่าลืมยื่นขาดสอบปลายภาคเรียนกันด้วยน๊าาาา เชคเลย มียื่นขาดสอบวันไหนบ้าง
15-22 พฤษภาคม 2566 อย่าลืมยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาคผ่านระบบบริหารการศึกษา นะคะ 😍😍
www.regis.dusit.ac.th
www.trang.dusit.ac.th
ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน
ขาดสอบปลายภาค
ยื่นขาดสอบ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565
ยื่นขาดสอบปลายภาคเรียน

 1,052 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  4 ผู้เข้าชมวันนี้

นางสาวฉัตรติมา ศิริ ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 7

คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉 นางสาวฉัตรติมา ศิริ 👩‍🍳👩‍🍳นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง 📚ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรายงานสืบเนื่องที่ประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บทความวิจัย เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของสระมรกต เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาประบางคราม ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 🏅🏅

 745 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวบัณฑิตและการสั่ง (ตัด/เช่า) ชุดครุย

ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวบัณฑิตและการสั่ง (ตัด/เช่า) ชุดครุย งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงที่ 1) ประจำปี 2563 – 2564 บัณฑิตสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dusit.ac.th/home/2023/1084887.html

 954 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รายวิชาลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565

📌📌 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ดาวน์โหลดรายวิชาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ www.trang.dusit.ac.th FB: page ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนสวนดุสิตตรัง ®️®️กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน -5 พฤษภาคม 2566

 959 ผู้เข้าชมทั้งหมด

น้องๆสามารถประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

📌 น้องๆ สามารถประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 🗓️🗓️ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2566 🖋️🖋️ระบบ e-assessment http://www.e-assessment.dusit.ac.th/login.aspx หรือ Scan Qr Code เพื่อเข้าสู่ระบบประเมิน แล้วอย่าลืมทำแบบประเมินกันนะคะ 🥰🥰

 626 ผู้เข้าชมทั้งหมด