รับสมัครอบรมหลักสูตร Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 6


เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 6 (คอร์สอบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 6)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 17 มกราคม 2565

ช่องทางรับสมัคร : http://bit.ly/com6sdu

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ค่าลงทะเบียน 900 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

ค่าลงทะเบียน 850 บาท สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

รับจำนวนจำกัด 20 คน*
📌 อบรมวันที่ 22-23 มกราคม 2565
⏰ เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารดุสิตพารามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอห้วยยอด) หรืออบรมแบบออนไลน์

 1,102 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

รับสมัครน้อง ๆ อายุ 5-8 ปี เข้าร่วม English Fun monster Camp


ประชาสัมพันธ์ รับสมัครน้อง ๆ อายุ 5-8 ปี เข้าร่วม English Fun monster Camp ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ค.64 ค่ะ
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี จนถึง 23 เมษายน นี้ นะคะ รับสมัครลิงก์นี้เลยค่ะ https://forms.gle/KyJM59GwAXUfBoi28

 4,554 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  3 ผู้เข้าชมวันนี้

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม การท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อชุมชน


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อชุมชน

จัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เลขที่ 111 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุธิดา โทร. 0 75500 888 ต่อ 6815 หรือ
คุณภาวินี โทร.0 75500 888 ต่อ 6805

 4,533 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

รับสมัครอบรมหลักสูตร Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 5เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 5 (คอร์สอบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 5)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 มีนาคม 2564

ช่องทางรับสมัคร : http://bit.ly/com12hrv5

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ค่าลงทะเบียน 900 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

ค่าลงทะเบียน 850 บาท สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

รับจำนวนจำกัด 30 คน*
📌 อบรมวันจันทร์ อังคารที่ 29-30 มีนาคม 2564
⏰ เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารดุสิตพารามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอห้วยยอด) หรืออบรมแบบออนไลน์

 4,684 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนออนไลน์ (อบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนออนไลน์ (อบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4

อบรมวันที่ 6-7 มีนาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 3,955 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

รับสมัครอบรมหลักสูตร “การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อชุมชน”เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อชุมชน”

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 19 มีนาคม 2564

ช่องทางรับสมัคร : http://bit.ly/sduservice

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

อบรมทุกวันพุธ ⏰ เวลา 13.00 – 16.00 น. ของเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564
ณ ห้องดุสิตขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอห้วยยอด)

 755 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รับสมัครอบรมหลักสูตร Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 4เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 4 (คอร์สอบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 4)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 ก.พ. 64.

ช่องทางรับสมัคร : http://bit.ly/com12hrV4

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ค่าลงทะเบียน 900 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

ค่าลงทะเบียน 850 บาท สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

รับจำนวนจำกัด 30 คน*.📌 อบรม เสาร์ที่ 6 – อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564⏰ เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารดุสิตพารามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอห้วยยอด)

 1,041 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คอร์สอบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 3


คอร์สอบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 เปิดอบรม Microsoft Office (Word/Excel/Powerpoint) เบื้องต้น และการทำงานร่วมกันบนออนไลน์

อบรมระยะเวลา 12 ชั่วโมง (2 วัน) วันเสาร์ที่ 12- อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ รับสมัครทาง http://bit.ly/Com12hrV3

ค่าสมัครอบรม คนละ 900 บาท รับจำนวนจำกัด 30 คน

📌 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

– ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม

– มีบริการอาหารว่างจำนวน 4 มื้อ

– ผู้เข้าอบรมผ่านการอบรมครบ 80% จะได้รับวุฒิบัตรการผ่านการอบรม

สอบถามเพิ่มเติม

ดร. นวลรัตน์ โทรศัพท์ 085 100 0731

อ. กนกวรรณ โทรศัพท์ 086 739 9258

อ.เจนจิรา โทรศัพท์ 084 996 6790

 3,041 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม “การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 42 ชั่วโมง


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม “การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 42 ชั่วโมง”

📌รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2563

📌อบรมระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ม.สวนดุสิต ตรัง

📌ค่าอบรม 4,000 บาท

📍สอบถามเพิ่มเติม คุณเสาวณี โทร 08 4724 1037คุณปัญญพร โทร 08 7473 4626

 2,782 ผู้เข้าชมทั้งหมด