เผยแพร่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา “ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระสงฆ์ในจังหวัดตรัง”

 708 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้