ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


 10,195 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  16 ผู้เข้าชมวันนี้

OASIS The Coffee House Trang รับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานเสริฟ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยบาริสต้า จำนวน 1 อัตรา


 9,352 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  17 ผู้เข้าชมวันนี้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง รับสมัครบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคาร จำนวน 1 ตำแหน่ง


📋มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง รับสมัครบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
😊รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 เมษายน 2565
👉มีหน้าที่ทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสถานที่การผลิตอาหารและพื้นที่สำหรับให้บริการจัดส่งและจำหน่ายขนมอบ/อาหารที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

 11,524 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  17 ผู้เข้าชมวันนี้

กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564


กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา
รับสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สมัครทางเว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ” หรือ https://www4.fisheries.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

 17,509 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  16 ผู้เข้าชมวันนี้