รับสมัครและคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการอาหาร (การอาหาร) 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อำเภอห้วยยอด รับสมัครและคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการอาหาร (การอาหาร) 1 อัตรา

 1,413 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  15 ผู้เข้าชมวันนี้