“รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการใช้ชีวิตตามวิถี “ปกติใหม่” New normal

คลิปวิดีโอฝากประชาสัมพันธ์จากกระทรวงวัฒนธรรม คลิปดีๆ “รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 96 ผู้เข้าชมทั้งหมด

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

 135 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ทำบุญก่อนเปิดภาคเรียน”

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ทำบุญก่อนเปิดภาคเรียน” เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

 112 ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยากรในโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ดร.ชารินี ใจเอื้อ และ ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์ อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจาก อบต.ควนธานี จ.ตรัง เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม

 105 ผู้เข้าชมทั้งหมด

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดร.ธีรเดช รักไทย และนางสาวเมธาวดี อ่อนรู้ที่ บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นตัวแทนบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน

 114 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ผอ.ศูนย์ฯ ตรัง เดินทางร่วมงานการกุศลมัสยิดมะดีนะตุลอิสลามทับเที่ยง จังหวัดตรัง

ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดินทางร่วมงานการกุศลมัสยิดมะดีนะตุลอิสลามทับเที่ยง จังหวัดตรัง

 141 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

เราไปด้วยกัน แบ่งปันน้ำใจ Trip to Share Workshops Day

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเดินทางเรียนรู้ แบ่งปัน สนุก สุขสันต์ กับ กิจกรรมการปลูกเมล่อนแบบครบวงจร

 119 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้