ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง จัดโครงการ Master Chef and Exclusive Work Shop 2021 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการ Master Chef and Exclusive Work Shop 2021 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564

 5 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง แนะแนวการศึกษาต่อรับสมัครนักศึกษาใหม่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบุคลากร เดินทางประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รอบโควตา TCAS 64

 5 ผู้เข้าชมทั้งหมด

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดกิจกรรมเรียนรู้ตำนานโนราห์ และวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านภาคใต้

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรายวิชาศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว โดย ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี อาจารย์ผู้สอน จัดกิจกรรมเรียนรู้ตำนานโนราห์ และวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ รำมโนราห์

 15 ผู้เข้าชมทั้งหมด

“ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำนักงาน ด้วย Microsoft Office”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำนักงาน ด้วย Microsoft Office แก่บุคคลภายนอกที่สนใจ

 13 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบชุดมีด ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบชุดมีด ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า

 51 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ Portfolio TCAS 64

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรอบ Portfolio ระบบ TCAS 64

 64 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอเชิญน้องๆ ชมคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์จากกระทรวงวัฒนธรรม คลิปดีๆ “รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

ขอเชิญน้องๆ ชมคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์จากกระทรวงวัฒนธรรม คลิปดีๆ “รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 8 ผู้เข้าชมทั้งหมด

“รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการใช้ชีวิตตามวิถี “ปกติใหม่” New normal

คลิปวิดีโอฝากประชาสัมพันธ์จากกระทรวงวัฒนธรรม คลิปดีๆ “รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 9 ผู้เข้าชมทั้งหมด

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

 28 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ทำบุญก่อนเปิดภาคเรียน”

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ทำบุญก่อนเปิดภาคเรียน” เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

 21 ผู้เข้าชมทั้งหมด