ประวัติ

Albert Richard Kirsten
ชื่อ Mr.Albert Richard Kirsten
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและเทคนิค (ภาษาอังกฤษ)
E-mail albert_kir@dusit.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 6814
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย
TEFL/TESL (Teaching English as a Foreign Language) Island TEFL
B.C. Commerce The University of Stellenbosch, South Africa

 216 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้