อาจารย์ดุษฎี ทรัพย์บัว ที่ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ TCI ฐาน 1

🥳🥳คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดุษฎี ทรัพย์บัว 📚ที่ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ TCI ฐาน 1 Journal of Food Health and Bioenvironment Science Vol.15 (2) May-August 2022. :51-58 บทความวิจัย เรื่อง Torch Ginger (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith.) Tea and the Effects of Brewing Time on Color,Volatile Compounds, Chemical Compositions and Sensory Quality 🏅🏅🏅🏅🏅🏅🏅

 393 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 375 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

ประชาสัมพันธ์ ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 326 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้