ประกาศรายชื่อนักศึกษาและบุคลากรเข้ารับการทดสอบ Pre-Toeic Test

🗓️🗓️วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

⏰⏰เวลา 13.30 -15.30 น.

📌📌ณ ห้อง DP31, DP32

🔍🔍ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.trang.dusit.ac.th
FB : Page ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนสวนดุสิตตรัง

หมายเหตุ :

 1. วันสอบ : วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
  รายงานตัวสอบเวลา 13.00 น. ณ ห้อง DP31 และ ห้อง DP32 อาคารดุสิตพารา ศูนย์การศึกษา ตรัง หากมารายงานตัวสายจะหมดสิทธิ์สอบ
 2. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประจำตัวบุคลากร/บัตรประจำตัวประชาชน
  อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแสดงตน
 3. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสงผลตรวจ ATK ที่แสดงผล “ไม่ติดเชื้อ” พร้อมระบุชื่อตัว นามสกุล วัน/เดือน/ปี
  และเวลาตรวจ ผลการตรวจต้องมีอายุไม่เกิน 1 วันก่อนสอบ และถ่ายรูปคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่/พาสปอร์ต
  กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์และอัพโหลดผลการตรวจเข้าระบบ ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
  ลิ้งค์กรอกข้อมูล https://forms.gle/DGBhwGvENr1URTqV8
 4. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสงผลตรวจ ATK ที่แสดงผล “ไม่ติดเชื้อ” พร้อมระบุชื่อตัว นามสกุล วัน/เดือน/ปี และเวลาตรวจ
  ผลการตรวจต้องมีอายุไม่เกิน 1 วันก่อนสอบ และถ่ายรูปคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่/พาสปอร์ต
  โดย ณ วันสอบต้องแสดงรูปถ่ายในโทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ อีกครั้ง
 5. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ
 6. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมปากกา ดินสอ 2B และยางลบมาด้วยตนเอง
 7. ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าเอกสาร โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือ และสัมภาระทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 8. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น บุคลากรแต่งกายด้วยชุดสูทหรือชุดสุภาพ
 9. ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ หากไม่เข้าสอบจะไม่ได้รับค่าสมัครคืนหรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปสอบรอบอื่นได้
 10. หากต้องการสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ติดต่อได้ที่
  อาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล โทร 086-691-1239
  นางสาวภาวินี จริงจิตต์ โทร 097-0409612

 912 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *