แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบปลายภาค สอบนอกตาราง 1/65

 1,264 ผู้เข้าชมทั้งหมด

เชิญชวนน้องๆ ที่กำลังจะสมัครเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2566 (ม.6, ปวส., ปวช.) เข้าร่วมสนุกกิจกรรม ค่ายนักการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล ครั้งที่ 4

เชิญชวนน้องๆ ที่กำลังจะสมัครเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2566 (ม.6, ปวส., ปวช.) เข้าร่วมสนุกกิจกรรม

ค่ายนักการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล ครั้งที่ 4

✌️✌️ใครอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ ยกมือขึ้น !!! มาเรียนรู้และรับประสบการณ์ไปด้วยกัน
.
⏰ เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ – 6 ม.ค.66

🚙 วันจัดกิจกรรม 14-15 มกราคม 2566

ค่าสมัคร เพียง 500 บาท เท่านั้น‼️ ราคาพิเศษ (Early Bird) จ่ายก่อนวันที่ 26 ธันวาคม 65 จากราคาปกติ 990 บาท

สนุกกับกิจกรรมมากมาย

💁🏻 เสวนาภาษานักการจัดการ : สร้างแรงบันดาลใจ เทรนด์ธุรกิจ
🚴 พาชิมอาหารฮาลาล : ทัศนศึกษาธุรกิจอาหารฮาลาล
🏆 แข่งขันทำการตลาด : พิชิตรางวัลยอดนักขาย
🤨 จุดประกายผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. บริการรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฟรี !!
  🚌 หาดใหญ่-ห้วยยอด 🚌 ทับเที่ยง-ห้วยยอด
 2. ที่พัก อาหารกลางวัน อาหารว่าง ระหว่างการอบรม ฟรี !!
 3. ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมทุกคน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่อม 097-0409612
ดร.กนกวรรณ 063-3249628
Line @dusittrang, Facebook dusittrang

😊 สมัครทาง https://bit.ly/halalCamp4 หรือ Scan Qr code ได้เลย

✌️✌️แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะคร่าๆๆๆ

 1,200 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและบุคลากรเข้ารับการทดสอบ Pre-Toeic Test

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและบุคลากรเข้ารับการทดสอบ Pre-Toeic Test

🗓️🗓️วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

⏰⏰เวลา 13.30 -15.30 น.

📌📌ณ ห้อง DP31, DP32

🔍🔍ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.trang.dusit.ac.th
FB : Page ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนสวนดุสิตตรัง

หมายเหตุ :

 1. วันสอบ : วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
  รายงานตัวสอบเวลา 13.00 น. ณ ห้อง DP31 และ ห้อง DP32 อาคารดุสิตพารา ศูนย์การศึกษา ตรัง หากมารายงานตัวสายจะหมดสิทธิ์สอบ
 2. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประจำตัวบุคลากร/บัตรประจำตัวประชาชน
  อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแสดงตน
 3. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสงผลตรวจ ATK ที่แสดงผล “ไม่ติดเชื้อ” พร้อมระบุชื่อตัว นามสกุล วัน/เดือน/ปี
  และเวลาตรวจ ผลการตรวจต้องมีอายุไม่เกิน 1 วันก่อนสอบ และถ่ายรูปคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่/พาสปอร์ต
  กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์และอัพโหลดผลการตรวจเข้าระบบ ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
  ลิ้งค์กรอกข้อมูล https://forms.gle/DGBhwGvENr1URTqV8
 4. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสงผลตรวจ ATK ที่แสดงผล “ไม่ติดเชื้อ” พร้อมระบุชื่อตัว นามสกุล วัน/เดือน/ปี และเวลาตรวจ
  ผลการตรวจต้องมีอายุไม่เกิน 1 วันก่อนสอบ และถ่ายรูปคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่/พาสปอร์ต
  โดย ณ วันสอบต้องแสดงรูปถ่ายในโทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ อีกครั้ง
 5. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ
 6. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมปากกา ดินสอ 2B และยางลบมาด้วยตนเอง
 7. ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าเอกสาร โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือ และสัมภาระทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 8. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น บุคลากรแต่งกายด้วยชุดสูทหรือชุดสุภาพ
 9. ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ หากไม่เข้าสอบจะไม่ได้รับค่าสมัครคืนหรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปสอบรอบอื่นได้
 10. หากต้องการสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ติดต่อได้ที่
  อาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล โทร 086-691-1239
  นางสาวภาวินี จริงจิตต์ โทร 097-0409612

 923 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประกาศรายชื่อนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ILAC สัญจร

ประกาศรายชื่อนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ILAC สัญจร
🗓️🗓️วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

⏰⏰เวลา 08.30-12.00 น. 📌📌ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า

🔍🔍ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.trang.dusit.ac.th
FB : Page ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนสวนดุสิตตรัง

หมายเหตุ :

 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ต้องแสงผลตรวจ ATK ที่แสดงผล “ไม่ติดเชื้อ” พร้อมระบุชื่อตัว นามสกุล
  วัน/เดือน/ปี และเวลาตรวจ ผลการตรวจต้องมีอายุไม่เกิน 1 วันก่อนสอบ และถ่ายรูปคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน/
  ใบขับขี่/พาสปอร์ต กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์และอัพโหลดผลการตรวจเข้าระบบ ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เท่านั้น ลิ้งค์กรอกข้อมูล https://forms.gle/DGBhwGvENr1URTqV8
 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตร ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกำหนด
 3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 4. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น
 5. หากต้องการสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ติดต่อได้ที่
  อาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล โทร 086-691-1239
  นางสาวภาวินี จริงจิตต์ โทร 097-0409612

 885 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

ประชาสัมพันธ์กำหนดการ โครงการ ILAC สัญจร โดย สถาบันภาษาศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชาสัมพันธ์กำหนดการ โครงการ ILAC สัญจร โดย สถาบันภาษาศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

🗓️วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

⏰ เวลา 8.30 น -16.00 น

📍📍หอประชุมเฟื่องฟ้า กิจกรรม ILAC สัญจร
และห้อง DP 31, DP 32 กิจกรรมสอบ Pre Toeic Test

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนต้องส่งผลตรวจ ATK ให้เจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชม ก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
 2. งดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว โดยขอให้ นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการฯ ตามเวลาที่กำหนด

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
097 0409612
0866911239

 400 ผู้เข้าชมทั้งหมด

📌📌 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 📝

📌📌 ประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 📝

🗓️ 28 พย – 2 ธค 65
สอบปลายภาค :
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
On-site: ห้องสอบ DP31 DP32

🗓️6-9 ธค 65
สอบปลายภาค :
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
Online : WBSC LMS , MS Teams

🔍🔍ตรวจสอบตารางสอบปลายภาค วันเวลาสอบ ห้องสอบ รูปแบบการสอบ ได้ที่ www.trang.dusit.ac.th
FB Page : ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนสวนดุสิตตรัง

☎️ 075 500888
📲 0970409612

 368 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ น้อง ๆ นักศึกษา ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ น้อง ๆ นักศึกษา ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่
www.trang.dusit.ac.th
หรือ Scan QR Code เพื่อดาวน์โหลดตารางสอบปลายภาค ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว สอบ Onsite วันที่ 28 พ.ย.-1 ธ.ค. 65
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สอบ Online วันที่ 6 -9 ธ.ค. 65

 324 ผู้เข้าชมทั้งหมด