วันที่ 24 พ.ค.2565 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ดร.นวลรัตน์ วัฒนา อาจารย์ผู้สอน จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการอาหาร เริ่มจากการทำแผนธุรกิจ นำมาสู่การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ การทำบัญชีต้นทุน การตั้งราคา การทดลองตลาด โดยกิจกรรมดังกล่าว นอกจากมีเป้าหมายพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการแล้ว ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดความใกล้ชิดกับชุมชน เนื่องจากวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์ คือ ข้าวเบายอดม่วง ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวอนุรักษ์ของจังหวัดตรัง มาจากพื้นที่นาในชุมชนวังคีรี การให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้ที่มาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์จริง เป็นการพัฒนานักศึกษาได้หลากหลาย เช่น การทำงานร่วมกัน การกล้าแสดงออก การสื่อสาร การวางแผน การแก้ไขปัญหา ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม อีกทั้งทำให้เกิดความสุขจากการเป็นผู้ให้ความรู้แก่คุณลุง คุณป้า พี่ ๆ สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนชาวนาวังคีรี ที่มาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยได้สาธิตวิธีการหุงข้าวเบายอดม่วง วิธีการรีดข้าวที่หุงสุกแล้ว วิธีการขึ้นรูป วิธีการตากแห้ง วิธีการทอด วิธีการผสมหน้าข้าวตัง วิธีการบรรจุภัณฑ์ รวมถึงให้รายละเอียดต้นทุนต่อชิ้น ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้อีกด้วย

 159 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *