สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ประชาสัมพันธ์ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022
สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก
ณ สถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน/หน่วยงานวิจัยไทยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์
เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานวิจัยในประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา ๓-๖ เดือนจำนวน ๑๐ ทุน
อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว 
โดยสามารถจัดส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดจำนวน ๑ ชุด 
มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.
สอบถามข้อมูลได้ที่คุณณิชาภัส ตั้งบวรพิมล โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๐-๔
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://shorturl.at/zDMW0

 612 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *