มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง รับมอบทุนการศึกษา จาก คุณปัญจกัลยา เหลือเทพ ผู้ช่วยกรรมการ บริษัทวู้ดเวอร์ค จำกัด


ศูนย์การศึกษา ตรัง ได้รับมอบทุนการศึกษา จาก คุณปัญจกัลยา เหลือเทพ ผู้ช่วยกรรมการ บริษัทวู้ดเวอร์ค จำกัด โดยมี ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ตรัง ดร.นวลรัตน์ วัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมรับมอบเงินทุนการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษา จาก คุณปัญจกัลยา เหลือเทพ ผู้ช่วยกรรมการ บริษัทวู้ดเวอร์ค จำกัด ประสงค์มอบทุนการศึกษาสำหรับช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง มีความตั้งใจศึกษา และความประพฤติเรียบร้อย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ๒๕65 ณ ห้องประชุม DP11มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

 193 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง หมวดที่ 3 จัดประชุมเตรียมเข้ารับการตรวจประเมินภายใน Internal Audit


คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง หมวดที่ 3 ดร.ธีรเดช รักไทย ประธานคณะกรรมการหมวด 3 และคณะกรรมการ ร่วมประชุมเตรียมเข้ารับการตรวจประเมินภายใน Internal Audit โดยมี อาจารย์กฤษณ์ นวลจันทร์ เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ การบันทึกข้อมูล ตอบข้อซักถาม เพื่อเตรียมการเข้ารับการตรวจประเมินภายใน Internal Audit ในวันที่ 22 เมษายน 2565 แก่คณะกรรมการหมวด 3 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ๒๕65 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

 207 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ตารางการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์ฯ ตรัง เปิดให้บริการทั้งรูปแบบ Online และ On-site (ระหว่างวันที่ 14 มี.ค-1 เม.ย 65)


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด 2019
💁‍♀️💁‍♀️ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์ฯ ตรัง เปิดให้บริการทั้งรูปแบบ Online และ On-site (ระหว่างวันที่ 14 มี.ค-1 เม.ย 65)

📲 🚶‍♂️สามารถติดต่อขอรับบริการงานวิชาการ งานทะเบียน และ งานห้องสมุด ได้ตามตารางการปฏิบัติงานของพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ

👇👇ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ FB : Page ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนสวนดุสิตตรัง
📰 และไม่พลาดทุกข่าวสาร อย่าลืมกดติดตาม กด Like และ กด Share เพจนี้มีข่าวสารดีๆ ข่าวสารสำคัญ รออยู่นะคะ

 263 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย

Toeic for today แนะนำคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยในหมวดการเงิน วันนี้ขอเสนอนำคำว่า
Commit (ค็อม-มีท)

ชนิดคำ : Verb

แปลว่า : สัญญา, ผูกพัน

Synonyms (คำพ้อง) : carry out, execute.

Example (ตัวอย่าง) : The government must commit itself to improving healthcare.

 743 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คณะจากบริษัท Ayara Thai Cuisine เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษา ตรังและบรรยายให้ความรู้ การบริการสินค้าไทย ไปต่างประเทศ แก่นักศึกษา


เมื่อวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2565 ศูนย์การศึกษา ตรัง โดย ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ตรัง ดร.ธีรเดช รักไทย ดร.นวลรัตน์ วัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะจากบริษัท Ayara Thai Cuisine โดย คุณอยุทธ อัสภาหุ เจ้าของธุรกิจดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมพูดคุยและเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ห้องปฏิบัติการอาหาร ห้องปฏิบัติการอาหารมุสลิม และให้เกียรติบรรยายแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เรื่อง”การบริการสินค้าไทย ไปต่างประเทศ” ในรายวิชาของ ผศ.สาวิตรี ณุวงศ์ศรี และมีการลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงห่านและฟาร์มปูนิ่ม ในจังหวัดตรัง

 284 ผู้เข้าชมทั้งหมด

แอพพลิเคชันฝึกฝนภาษาอังกฤษ TOEIC ZOOMBIE


📌📌แนะนำ APP OF MONTH
เดือนนี้ เราขอแนะนำ แอพพลิเคชันฝึกฝนภาษาอังกฤษ TOEIC ZOOMBIE 🧛‍♀🧛‍♀

✅ โหลดฟรี ทั้งระบบ android และ iOS

✅ ใช้งานง่าย มีคำศัพท์โทอิคที่ออกบ่อยๆ ให้เล่น ไปพร้อมกับการ kill Zommbie

✅ เลือกระดับคำศัพท์ได้ตั้งแต่ง่ายไปยาก

✅เหมาะกับการฝึกคำศัพท์โทอิค

🔡 รู้แบบนี้ แล้ว อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะคะ
📲ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งความสนุก
😃😃 แบบนี้ไม่โหลด ไม่ได้แล้วนะคะ

 827 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขั้นตอนการยื่นความประสงค์ ขอแบ่งชำระค่าเทอม / ประสงค์กู้ กยศ.


ขั้นตอนการยื่นความประสงค์ ขอแบ่งชำระค่าเทอม / ประสงค์กู้ กยศ. สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS 65 รอบ Portfolio

 271 ผู้เข้าชมทั้งหมด

สมาคมส่งเสริมการวิจัยเปิดอบรมการวิจัย 4 หลักสูตรในระบบ ON-LINE


สมาคมส่งเสริมการวิจัยเปิดอบรมการวิจัย 4 หลักสูตรในระบบ ON -LINE โดยใช้โปรแกรมซูม ดังนี้

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 9-11 มีนาคม 2565 (3วัน) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  2. วิธีการวิจัยทางสัมคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 17-18 มีนาคม 2565 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
  3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 24-25 มีนาคม 2565 (2 วัน) 
    ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
  4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management Unit-PMU) วันที่ 21-22 เมษายน 2565 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน
    3,000 บาท

สามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ เว็บไซต์ “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “www.rpa.or.th

 1,996 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

ขอใบรับรองออนไลน์


อยู่บ้านก็ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์ได้ง่าย ๆ
(ยกเว้น ใบปริญญาบัตร)
ผ่านทาง https://academic.dusit.ac.th

 214 ผู้เข้าชมทั้งหมด