ประชาสัมพันธ์ ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564


ประชาสัมพันธ์ ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

 409 ผู้เข้าชมทั้งหมด

กิจกรรมวิชาการ สำหรับนักศึกษาและผู้สอน ประจำเดือน มกราคม 2565


กิจกรรมวิชาการ สำหรับนักศึกษาและผู้สอน ประจำเดือน มกราคม 2565

 209 ผู้เข้าชมทั้งหมด

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคการเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคการเรียนที่ 2/2564


นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคการเรียนที่ 2/2564 ได้ดังนี้

 225 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล ภาคการศึกษาที่ 2/2564


นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล) ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ให้นักศึกษาเข้าร่วม Line OpenChat ตาม QR code ด้านล่างนี้ค่ะ

 172 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 โควตาพิเศษ ครั้งที่ 1


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
รอบโควตาพิเศษ ครั้งที่ 1 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศีกษา ตรัง จำนวน 10 ราย ดังประกาศนี้

หมายเหตุ :
ผู้มีรายชื่อสามารชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท โดยโอนชำระเงินผ่านธนาคาร
บัญชีเลขที่ 485-0-44758-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้วยยอด
ชื่อบัญชี นายทรงศักดา ชยานุเคราะห์ น.ส. สุดารัตน์ และน.ส. เมธาวดี อ่อนรู้ที่
ภายในวันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

 215 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม In house english สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา


ประชาสัมพันธ์กิจกรรม In house english สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา ง่ายๆเพียง scan QR code เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์กับเรา มาร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในทุกๆ วัน แล้วมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆ กับเรานะคะ

 205 ผู้เข้าชมทั้งหมด

“ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง ศึกษาดูงาน การจัดการนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ศูนย์การศึกษา ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านระบบ Zoom meeting”

ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษา ตรัง วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting ในหัวข้อ “การจัดการนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” รับฟังการนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การดำเนินงานของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พร้อมซักถามแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น จากผู้บริหารและคณาจารย์ศูนย์การศึกษา ตรัง โดย ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ตรัง กล่าวต้อนรับ ดร.ธีรเดช รักไทย รองผู้อำนวยการ ดร.นวลรัตน์ วัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ผศ.สุภาวดี นาคบรรพ์ และอาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล ร่วมนำเสนอ ณ ห้องเรียนออนไลน์

 220 ผู้เข้าชมทั้งหมด

“คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ศูนย์การศึกษา ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล”

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุม ศูนย์การศึกษา ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากร ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 261 ผู้เข้าชมทั้งหมด