คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

 412 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอเชิญร่วมกิจกรรม FIGHT FOR U EP.4 “ซึมเศร้า… โรคฮิต…หรือแค่คิดไปเอง”


ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ซึมเศร้า… โรคฮิต…หรือแค่คิดไปเอง”
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านระบบ ZOOM จัดโดย คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา🙏🙏🙏

😥คุณคิดว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่😥 มาร่วมแชร์ประสบการณ์การ และวิธีการรับมือเมื่อเจอกับอาการซึมเศร้ากันนะคะ 🥺เราจะไม่เป็นเหยื่อของโรคซึมเศร้าอีกต่อไป😊 !!! แล้วเจอกันค่ะ

กิจกรรม FIGHT FOR U EP.4 ซึมเศร้า โรคฮิต หรือแค่คิดไปเอง
Time: Nov 25, 2021 02:30 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97033177855?pwd=bC9Nd3VpakIwM1lPVE5uaHVSVzdQUT09

Meeting ID: 970 3317 7855
Passcode: 068014

 190 ผู้เข้าชมทั้งหมด

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ยังไม่มีบัญชีเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online สามารถสมัครใช้งานง่าย ๆ ได้แล้ววันนี้


บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ยังไม่มีบัญชีเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online สามารถสมัครใช้งานง่าย ๆ ได้แล้ววันนี้ เพียง 4 ขั้นตอน ดังภาพ หรือ กรอกข้อมูลสมัครใช้งานได้ที่ คลิก https://goo.gl/nq6f6d หรือ Scan QR Code

 528 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ชื่อบทความ”รูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมการ วิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและสร้างทักษะชีวิต และอาชีพ”


คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2564) ชื่อบทความ”รูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมการ วิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและสร้างทักษะชีวิต และอาชีพ”

 172 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

 274 ผู้เข้าชมทั้งหมด

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ หลักสูตร “TOEIC for Staff”


ด่วน!!! สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ หลักสูตร “TOEIC for Staff” รับสมัครถึง 21 พฤศจิกายน 64 นี้เท่านั้นค่ะ รีบสมัครก่อนหมดเขตนะคะ โดยจัดสอบ Pre-test ในวันเสาร์ที่ 27 พ.ย. 64 นี้ อบรมระหว่างวันที่ 3 ธ.ค. 64 ถึง 15 ม.ค. 65 (อบรมแบบ video on demand)
ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ที่ https://bit.ly/3EknLdU
หากบุคลากรต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม ส่งข้อความทาง Inbox, Line: ilac_sdu หรือโทรศัพท์ 0 2244-5350-1, 0 2244-5260-2 ได้เลยค่ะ

 383 ผู้เข้าชมทั้งหมด

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ CPA (Thailand) จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคลากร


สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ CPA (Thailand) จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565 สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามปฏิทินนี้ค่ะ

 372 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการและงานวิจัย ในประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ประจำปี 2565


ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการและงานวิจัย ในประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ประจำปี 2565
โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบการส่งบทความได้ที่ http://thailandpod.org/
และส่งผลงานได้ที่ http://thailandpod.org/ หรือ https://forms.gle/Y52MfxHsb7T4ybYc9
ข้อมูลการติดต่อ
082-937-5337
02-039-5527
02-039-5528
(หมายเหตุ การส่งผลงานออนไลน์โปรดล็อคอินด้วยอีเมลก่อนกรอกข้อมูลค่ะ)

 347 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์จริยา เกิดไกรแก้ว ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการใน วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ชื่อบทความ “การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทย”


คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์จริยา เกิดไกรแก้ว ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการใน วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 ชื่อบทความ “การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทย”

 356 ผู้เข้าชมทั้งหมด

แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียน โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิผ่านระบบออนไลน์


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารินี ใจเอื้อ และอาจารย์ดุษฎี ทรัพย์บัว คุณเมธาวดี อ่อนรู้ที่ ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2 หลักสูตรในปีการศึกษา 2565 ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล แก่นักเรียนระดับชั้น ม.6 โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ จ.ปัตตานี ผ่านระบบ Line meeting เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

 121 ผู้เข้าชมทั้งหมด