ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดุษฎี ทรัพย์บัว ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ ในชื่อบทความ “Development of Horse Mango (Mangifera foetida) Jam and Consumer Acceptance”


คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยฯ ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดุษฎี ทรัพย์บัว ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ Journal of Food Health and Bioenvironmental Science Vol.13 (May-August 2020) No.2 ในชื่อบทความ “Development of Horse Mango (Mangifera foetida) Jam and Consumer Acceptance”

 195 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คำศัพท์ประหลาดออกบ่อยในข้อสอบ TOEIC ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2564


คำศัพท์ประหลาดออกบ่อยในข้อสอบ TOEIC ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2564

 236 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ช่องทางการให้บริการออนไลน์ ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์ตรัง


ช่องทางการให้บริการออนไลน์ ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์ตรัง

 231 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 215 ผู้เข้าชมทั้งหมด

การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564


การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564
📌สำหรับนักศึกษาชาย ที่เกิดในปี พ.ศ. 2544 สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่16 สิงหาคม – 24 ธันวาคม 2564 ที่คุณสุชาดา (พี่แจ้ว)
☎️โทร 081-172-9599

 221 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ ในชื่อบทความ “Development of Horse Mango (Mangifera foetida) Jam and Consumer Acceptance”


คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยฯ ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ Journal of Food Health and Bioenvironmental Science Vol.13 (May-August 2020) No.2 ในชื่อบทความ “Development of Horse Mango (Mangifera foetida) Jam and Consumer Acceptance”

 185 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นวลรัตน์ วัฒนา ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ ชื่อบทความ “ระบบตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน”


คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยฯ ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นวลรัตน์ วัฒนา ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 ในชื่อบทความ “ระบบตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน”

 142 ผู้เข้าชมทั้งหมด