คำศัพท์ประหลาดออกบ่อยในข้อสอบ TOEIC ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564


คำศัพท์ประหลาดออกบ่อยในข้อสอบ TOEIC ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564

 261 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียน ในรายวิชา 5071102 Culinary Mathematics สำหรับนศ.รหัส 64 ภาคเรียนที่ 1/2564 👉 เป็นวันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.

 544 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วสิรนนท์ เจนวิชญพันธ์ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ ในชื่อบทความ “รากฐานทางปรัชญาของนโยบายเมืองอัจฉริยะ”


คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยฯ ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วสิรนนท์ เจนวิชญพันธ์ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารเทคโนโลยี ภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 ในชื่อบทความ “รากฐานทางปรัชญาของนโยบายเมืองอัจฉริยะ”

 585 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564


ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564

 377 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564


คำศัพท์ประหลาดออกบ่อยในข้อสอบ TOEIC ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564

 312 ผู้เข้าชมทั้งหมด

กิจกรรมปฐมนิเทศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจำปีการศึกษา 2564


📌กิจกรรมปฐมนิเทศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจำปีการศึกษา 2564
📌วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่านระบบ GAME GATHER TOWN

 341 ผู้เข้าชมทั้งหมด

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563


กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อนุมัติวันที่ 10 สิงหาคม 2564)
📌สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=446
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th

 277 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้