คำศัพท์ประหลาดออกบ่อยในข้อสอบ TOEIC ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564


คำศัพท์ประหลาดออกบ่อยในข้อสอบ TOEIC ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564

 99 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

ตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียน ในรายวิชา 5071102 Culinary Mathematics สำหรับนศ.รหัส 64 ภาคเรียนที่ 1/2564 👉 เป็นวันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.

 391 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วสิรนนท์ เจนวิชญพันธ์ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ ในชื่อบทความ “รากฐานทางปรัชญาของนโยบายเมืองอัจฉริยะ”


คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยฯ ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วสิรนนท์ เจนวิชญพันธ์ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารเทคโนโลยี ภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 ในชื่อบทความ “รากฐานทางปรัชญาของนโยบายเมืองอัจฉริยะ”

 451 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564


คำศัพท์ออกบ่อย TOEIC ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564

 118 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564


คำศัพท์ออกบ่อย TOEIC ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564

 160 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564


ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564

 242 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564


คำศัพท์ประหลาดออกบ่อยในข้อสอบ TOEIC ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564

 160 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564

 163 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

กิจกรรมปฐมนิเทศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจำปีการศึกษา 2564


📌กิจกรรมปฐมนิเทศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจำปีการศึกษา 2564
📌วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่านระบบ GAME GATHER TOWN

 206 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563


กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อนุมัติวันที่ 10 สิงหาคม 2564)
📌สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=446
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th

 143 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้