ประเมินความพึงพอใจพี่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ศัพท์ภาษาอังกฤษ


ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาและบุคลลกรร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจพี่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ศัพท์ภาษาอังกฤษ

ตั้งแต่วันนี้ – 25 มิถุนายน 2564 ได้ตาม QR CODE

 301 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2564
คำศัพท์ TOEIC ที่สับสนกันมากที่สุด

 204 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564


คำศัพท์ TOEIC ออกบ่อย ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564
คำศัพท์ TOEIC ที่สับสนกันมากที่สุด

 246 ผู้เข้าชมทั้งหมด

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการจ่ายค่าเทอมและการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอบ


จ่ายค่าเทอมแล้วจะเบิกสวัสดิการของผู้ปกครองอย่างไร

ตรวจสอบวันเวลาเรียน เวลาสอบ ได้ที่ เมนูตารางเรียน / ตารางสอบ ที่ https://academic.dusit.ac.th/

 263 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขั้นตอนส่งเอกสาร “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทาง E-mail” ประจำปีการศึกษา 2564


ขั้นตอนส่งเอกสาร “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทาง E-mail” ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง http://guidance.dusit.ac.th/WEB/2021/06/2485

 206 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบรับตรงอิสระ


ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2564

 211 ผู้เข้าชมทั้งหมด

การติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์ตรัง


ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนศูนย์ตรัง งดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่ 15 มิ.ย.- 4 ก.ค. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนศูนย์ตรัง ได้ตามด้านล้างนี้นะคะ

 206 ผู้เข้าชมทั้งหมด