กิจกรรมสำหรับนักศึกษารหัส 64 ทุกวันพฤหัสบดี ประจำเดือน พฤษภาคม 64


กิจกรรมสำหรับนักศึกษารหัส 64 ทุกวันพฤหัสบดี ประจำเดือน พฤษภาคม 64

 223 ผู้เข้าชมทั้งหมด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 14 มิถุนายน 2564


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 14 มิถุนายน 2564
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 6/2564) http://www.dusit.ac.th/2021/891094.html
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนได้ ดังนี้

 221 ผู้เข้าชมทั้งหมด