ตารางเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563


นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตารางเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ได้แล้วนะคะ

 151 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

ขั้นตอนเตรียมเอกสารแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


นักศึกษาทุกชั้นที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯ ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ขอให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุชาดา ศรีปล้อง (พี่แจ้ว) เบอร์โทร 081-1729599

 221 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาคการเรียนที่ 2/2563


นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาคการเรียนที่ 2/2563 ผ่านระบบ e-assessment วันสุดท้ายคือ 31 พฤษภาคม 2564

ผ่านทางลิงก์ http://e-assessment.dusit.ac.th/login.aspx

 235 ผู้เข้าชมทั้งหมด

กิจกรรมวิชาการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564


กิจกรรมวิชาการ (่สำหรับนักศึกษา) ประจำเดือนมิถุนายน 2564
กิจกรรมวิชาการ (่สำหรับผู้สอน) ประจำเดือนมิถุนายน 2564

 247 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คู่มือระบบบริหารการศึกษา สำหรับนักศึกษา


นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือระบบบริหารการศึกษาได้

 171 ผู้เข้าชมทั้งหมด

กำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564


กำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

 157 ผู้เข้าชมทั้งหมด