ตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคการเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563


นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคการเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ได้ดังนี้

 185 ผู้เข้าชมทั้งหมด

เลื่อนกำหนดการสอบ PRE TOEIC TEST อย่างไม่มีกำหนด


ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
เลื่อนกำหนดการสอบ PRE TOEIC TEST อย่างไม่มีกำหนด
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 3/2564)
หากมีกำหนดการสอบใหม่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 230 ผู้เข้าชมทั้งหมด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 3/2564)
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dusit.ac.th/2021/888142.html

 188 ผู้เข้าชมทั้งหมด