ตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคการเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563


นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคการเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ได้ดังนี้

 143 ผู้เข้าชมทั้งหมด

TOEIC word of the day 21 April, 2021


TOEIC word of the day 21 April, 2021
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564

 161 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้

เลื่อนกำหนดการสอบ PRE TOEIC TEST อย่างไม่มีกำหนด


ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
เลื่อนกำหนดการสอบ PRE TOEIC TEST อย่างไม่มีกำหนด
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 3/2564)
หากมีกำหนดการสอบใหม่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 182 ผู้เข้าชมทั้งหมด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 3/2564)
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dusit.ac.th/2021/888142.html

 141 ผู้เข้าชมทั้งหมด