นักศึกษาขออนุมัติเปิดรายวิชา ภาคเรียนฤดูร้อน/2563


นักศึกษาที่มีความประสงค์ขออนุมัติเปิดรายวิชาเรียนภาคเรียนฤดูร้อน/2563
สามารถกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 พฤษภาคม 2564
ง่าย ๆ เพียง แสกน QR code หรือ กรอกข้อมูลผ่านลิ้งค์ https://forms.gle/Y7niJaXGB7LAt7Ug8

 332 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 การรับสมัครแบบโควตา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 2 การรับสมัครแบบโควตา สามารถตรวจสอบรายชื่อและเอกสารสำหรับการสอบสัมภาษณ์ได้ดังนี้

 311 ผู้เข้าชมทั้งหมด

กิจกรรมวิชาการประจำเดือน พฤษภาคม 2564


กิจกรรมวิชาการ สำหรับนักศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
กิจกรรมวิชาการ สำหรับผู้สอน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

 184 ผู้เข้าชมทั้งหมด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2564


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2564
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 4/2564)
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนได้ ดังนี้

 194 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563


นักศึกษาสามารถประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563
ผ่านทาง http://e-assessment.dusit.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2564

 195 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คู่มือการใช้งาน English Discoveries Online


นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online ได้

 185 ผู้เข้าชมทั้งหมด