ตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียนเรียน ภาคการเรียนฤดูร้อน 2563


ตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียนเรียน ภาคการเรียนฤดูร้อน 2563 เริ่มเรียนวันที่ 28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

 141 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม การท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อชุมชน


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อชุมชน

จัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เลขที่ 111 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุธิดา โทร. 0 75500 888 ต่อ 6815 หรือ
คุณภาวินี โทร.0 75500 888 ต่อ 6805

 4,533 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้

คู่มือการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการวางแผนการเรียน


คู่มือการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการวางแผนการเรียน สำหรับนักศึกษา

 149 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ตารางเรียน ONSITE นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว


ตารางเรียน ONSITE สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว เริ่มเรียนวันที่ 22 มีนาคม 2564

 172 ผู้เข้าชมทั้งหมด