ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนศูนย์ตรัง ปิดให้บริการในวันที่ 23 ตุลาคม 2563


ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนศูนย์ตรัง ปิดให้บริการในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เนื่องจากวันหยุดราชการ วันปิยมหาราช

 195 ผู้เข้าชมทั้งหมด

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563


นักศึกษาผู้ชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2563 ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำประการศึกษา 2563 สามารถดำเนินการส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563 ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ห้องสำนักงาน

 12,583 ผู้เข้าชมทั้งหมด

พระกระยาหารโปรด รัชกาลที่ ๕ และ รัชกาลที่ ๙

มหาราชโปรด ราชาแห่งปลาเค็ม พระมหากษัตริย์ทั้ง ๒ พระองค์โปรดปลาชนิดเดียวกัน คือ “ปลากุเลา” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็น ราชาแห่งปลาเค็ม โดยเมนูที่ ในหลวงรัชกาลที่ ๕ โปรด คือ ปลากุเลาทรงเครื่อง ส่วนในหลวงรัชกาลที่ ๙ โปรดให้นำปลากุเลามาทำเป็นหลน วัตถุดิบที่นำมาปรุงเป็นเครื่องเสวยนั้น มีส่วนประกอบที่คล้ายคลึงกัน ต่างกันเพียงความจัดจ้านของรสชาติ ซึ่งหลนปลากุเลาจะมีรสอ่อนและเบากว่า

เมนูเส้น ที่ ๒ กษัตริย์โปรด เครื่องเสวยประเภทเส้นเป็นอีกเมนูที่ทั้งสองพระองค์โปรด และล้วนเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นหน้าตากันเป็นอย่างดี อาทิ หมี่กรอบโบราณ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรด และบะหมี่หมูแดงกับสปาเกตตีมิลาเนส เมนูเส้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โปรด

พระราชจริยวัตรเรียบง่ายสะท้อนผ่านอาหาร พระมหากษัตริย์ไทยทั้ง ๒ พระองค์ มีพระจริยวัตรที่เรียบง่ายและงดงาม เห็นได้จากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ มีพระราชหัตถเลขาในชื่อ “บันทึกความหิว” โดยตอนหนึ่งของบันทึกทรงพรรณนาถึงพระกระยาหารโปรด ในขณะที่พระองค์บรรทมยังคงนิมิตถึงอาหารไทยอันแสนเรียบง่าย แม้ว่าการเสด็จประพาสยุโรปในครั้งนั้นจะมีอาหารฝรั่งชั้นดีมากมายก็ตาม ซึ่งหนึ่งในเมนูที่พระองค์โปรดก็คือ “ทอดมันกุ้งฝอย”

ขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระจริยวัตรที่ยึดหลักความพอเพียง พระกระยาหารที่พระองค์เสวยเป็นประจำส่วนใหญ่จึงเป็นเมนูที่ทำง่าย แม้ว่าจะเป็นอาหารประเภทซุปแบบฝรั่ง อย่างซุปอาซาเรน ซึ่งทำไม่ยากเพียงซุปแบบใส ใส่ไข่ มิได้มีขั้นตอนการปรุงที่ซับซ้อนหรือต้องมาจากวัตถุดิบชั้นเลิศใดๆ

ข้าว แกง ของหวาน วัตถุดิบพื้นถิ่นหากินได้ คนไทยทุกคนคงรู้จักข้าวคลุกกะปิ แกงเทโพ และของหวานอย่างกล้วยหักมุกเชื่อมเป็นอย่างดี เมนูเหล่านี้ยังเป็นของโปรดของใครหลายคน เพราะ สามารถหาวัตถุดิบมาทำเองได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยาก และเมนูเหล่านี้ก็ยังเป็นพระกระยาหารโปรดของพระมหากษัตริย์ทั้ง ๒ พระองค์ ผู้เป็นที่รักยิ่งของคนไทยอีกด้วย

ข้อมูล : นิตยสารแพรวฉบับพิเศษ ตุลามหาราช

 1,334 ผู้เข้าชมทั้งหมด

COOKING FUN&SHARE


คุณสมบัติ

เป็นนักเรียนชั้น ม.ปลาย ปวช. และ ปวส.

กติการ่วมสนุก

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ bit.ly/3c1dUwl พร้อมส่งลิงก์แชร์ใน Facebook และ TIKTOK เป็นคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ความละเอียดไม่น้อยกว่า 720p วิดีโอประกอบด้วยการสาธิตอาหารเมนูโปรดอะไรก็ได้ 1 เมนู

ส่งไฟล์วิดีโอมาที่อีเมล dusittrang@gmail.com แชร์ใน Facebook และ TIKTOK ของตนเอง พร้อมติดแอชแทค (#) #COOKINGFUN&SHARE #โครงการเชฟพรีเมียม #SDUTRANG และ #TCAS64

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ผลการตัดสินจากยอด LIKE & SHARE ทั้งสองช่องทาง

ประกาศผลทางเพจ DUSITTRANG ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.กฤษณ์ เบอร์โทรศัพท์ 084-2919416 หรือ

อีเมล dusittrang@gmail.com

 363 ผู้เข้าชมทั้งหมด

พิธีไหว้ครูศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563


คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีไหว้ครูศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา และกิจกรรมพี่ป้อนน้องรับ ขวัญเจ้าเข้าเรือน กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 327 ผู้เข้าชมทั้งหมด

Dinner 2020 ณ โรงแรมดุสิตธานี


สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้จัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยในวิชาอาหารยุโรป 2 และรายวิชาอาหารยุโรป 1 นำนักศึกษาไปร่วมรับประทานอาหาร Dinner ณ โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

 263 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวสารน่ารู้ คือ

ข่าว (น.) คำบอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดยปรกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ, คำบอกกล่าว,คำเล่าลือ

ข่าวสาร (น.) ข้อความที่ส่งบอกมาให้รู้เรื่องกัน

น่า๑ (๑) (ว.) คำประกอบหน้ากิริยา หมายความว่า ควร (๒) (ว.) ชวนให้,ทำให้อยากจะ

น่า๒ (ว.) คำประกอบท้ายความ หมายความไปในทางชักชวนหรือให้ทำตาม

รู้ (ก.) แจ้ง,เข้าใจ,ทราบ

ข้อมูล : สำนักงานบัณฑิตยสภา https://www.orst.go.th/

 1,138 ผู้เข้าชมทั้งหมด

บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง ดร.นวลรัตน์ วัฒนา และดร.ธีรเดช รักไทย อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลโดยร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ เต้นท์ประกอบพิธีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

 298 ผู้เข้าชมทั้งหมด

Suan Dusit Trang Elegant Dinner Night 2020


💐ค้นพบนิยามแห่งความหรูหรา กับดินเนอร์สุดหรูในคืนพิเศษของคุณ ภายใต้การควบคุมโดยเชฟรางวัลระดับโลก

Suan Dusit Trang Elegant Dinner Night 2020

สุดพรีเมียม ทั้งการบริการ และบรรยากาศ สุดพิเศษด้วยเมนูอาหารที่รังสรรค์ขึ้นมาเฉพาะงานนี้

🍸โดยเชฟมืออาชีพและคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

🥂สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน www.dusittrang.com/sdudinner/

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์ โทร 08 1347 3606 หรือ 0 7550 0888

Line @dusittrang Facebook/dusittrang

 240 ผู้เข้าชมทั้งหมด

โครงการศึกษาหามาตรการป้องกันทุจริตในการจัดโครงการของหน่วยงานรัฐในจังหวัดตรัง


โครงการศึกษาหามาตรการป้องกันทุจริตในการจัดโครงการของหน่วยงานรัฐในจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมหาลัยวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 351 ผู้เข้าชมทั้งหมด