การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2563

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการ จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2563 ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า โดย นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ในการประชุมในการนี้ ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม แนะนำสถานที่และนวัตกรรมเกี่ยวกับเตาหมูย่าง การจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พริกไทยตรัง พร้อมทั้งรับเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กรณีสนับสนุนสถานที่สำหรับประชุม ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 335 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษารหัส 63

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษารหัส 63 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. วิชาทักษะการใช้มีดเบื้องต้น และวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-14.00 น. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เบื้องต้น

 888 ผู้เข้าชมทั้งหมด

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

 150 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ทำบุญก่อนเปิดภาคเรียน”

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ทำบุญก่อนเปิดภาคเรียน” เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

 122 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ตารางเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1-2563

ตารางเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1-2563

 3,178 ผู้เข้าชมทั้งหมด